Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Ứng dụng CNTT vào giáo dục pháp luật trong trường đại học

29/09/2017 08:10 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4424/BGDĐT-PC hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học.

Mỹ Duyên

Theo đó, Bộ Giáo dục yêu cầu các nhà trường triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ sau trong năm học mới:

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 tại Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017;

- Triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục tại Quyết định 6239/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016;

- Phổ biến kịp thời các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định của pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học;

- Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, hoạt động ngoại khóa.

Công văn 4424/BGDĐT-PC ban hành ngày 22/9/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,239

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 18/09/2020 Hướng dẫn 27/HD-VKSTC ngày 17/9/2020 về việc phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự.
  • 15:20 | 18/09/2020 Thông tư 20/2020/TT-BGTVT ngày 17/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013.
  • 14:45 | 18/09/2020 Quyết định 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 về việc ban hành Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới".
  • 13:30 | 18/09/2020 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
  • 15:10 | 17/09/2020 Thông báo 333/TB-VPCP ngày 16/9/2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 mở rộng.
  • 15:00 | 17/09/2020 Công văn 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
  • 11:00 | 17/09/2020 Nghị định 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.
  • 11:00 | 17/09/2020 Thông báo 332/TB-VPCP ngày 16/9/2020 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
  • 17:00 | 16/09/2020 Nghị quyết 129/NQ-CP ngày 11/9/2020 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020.
  • 16:20 | 16/09/2020 Quyết định 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn