Ứng dụng CNTT vào giáo dục pháp luật trong trường đại học

29/09/2017 08:10 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4424/BGDĐT-PC hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học.

Mỹ Duyên

Theo đó, Bộ Giáo dục yêu cầu các nhà trường triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ sau trong năm học mới:

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 tại Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017;

- Triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục tại Quyết định 6239/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016;

- Phổ biến kịp thời các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định của pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học;

- Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, hoạt động ngoại khóa.

Công văn 4424/BGDĐT-PC ban hành ngày 22/9/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,362

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:40 | 21/10/2021 Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH14 ngày 19/10/2021 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
  • 17:00 | 20/10/2021 Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
  • 16:15 | 19/10/2021 Công văn 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.
  • 13:15 | 19/10/2021 Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.
  • 08:00 | 19/10/2021 Từ ngày 01/01/2022, Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành.
  • 16:00 | 18/10/2021 Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù có hiệu lực từ 01/10/2021.
  • 18:00 | 16/10/2021 Thông tư 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
  • 16:00 | 15/10/2021 Công văn 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.
  • 11:00 | 14/10/2021 Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 07:30 | 13/10/2021 Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn