Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hướng dẫn mới về thủ tục nộp bổ sung C/O

14/09/2017 14:24 PM

Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5975/TCHQ-GSQL về hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O.

Nguyễn Liên

Theo đó, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện thống nhất đối với các trường hợp bổ sung C/O như sau:

Khi thực hiện nộp bổ sung C/O, người khai hải quan tiến hành:

- Khai nội dung thông tin khai bổ sung trên tờ AMA thông qua Hệ thống (đối với tờ khai hải quan điện tử);

- Khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hàn kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC (đối với tờ khai hải quan giấy).

Sau khi hoàn thành việc đăng ký tờ khai, người khai nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, các đơn vị gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để có hướng dẫn xử lý.

Công văn hướng dẫn này phải được niêm yết công khai tại các địa điểm làm thủ tục hải quan.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 5975/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,667

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.
  • 10:30 | 23/11/2020 Quyết định 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 về việc phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình năm 2030.
  • 07:30 | 21/11/2020 Quyết định 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
  • 07:00 | 21/11/2020 Công văn 9740/VPCP-V.I ngày 20/11/2020 về việc thực hiện kiến nghị của UBTVQH về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 15:20 | 20/11/2020 Thông tư 30/2020/TT-BGTVT ngày 18/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn