Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2018

13/09/2017 10:16 AM

Đây là một trong những nội dung nổi bật được nêu tại Công văn 2139/TTCP-KHTCTH về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra Chính phủ.

Thanh Lợi

Theo đó, đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Phấn đấu giải quyết kịp thời, có hiệu quả trên 85% tổng số khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, địa phương;

- Nỗ lực thực hiện tốt trên 80% tổng số quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật;

- Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho công dân;

- Đưa vào sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo;

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Xem chi tiết tại Công văn 2139/TTCP-KHTCTH được ban hành ngày 30/8/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,012

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 22/01/2021 Quyết định 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020.
  • 15:00 | 22/01/2021 Quyết định 164/QĐ-BGTVT ngày 20/01/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ.
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.
  • 07:00 | 22/01/2021 Quyết định 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.
  • 14:15 | 21/01/2021 Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn