Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Giảng viên ngành Y phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

12/09/2017 11:16 AM

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học.

Thành Đạt

Theo đó, các cơ sở đào tạo mở ngành đào tạo trình độ đại học nhóm ngành sức khỏe phải bảo đảm:

Giảng viên môn học liên quan đến khám, chữa bệnh (KCB) phải có chứng chỉ hành nghề KCB, đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở KCB đủ điều kiện làm cơ sở thực hành.

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và đảm bảo được các yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ của sinh viên sau khi tốt nghiệp, cơ cấu trình độ giảng viên phân bổ trong mỗi ngành như sau:

- Ngành Y đa khoa: có tối thiểu 02 tiến sĩ lĩnh vực khoa học y sinh, 06 tiến sĩ lĩnh vực y học lâm sàng, 01 tiến sĩ lĩnh vực y học dự phòng (hoặc y tế công cộng).

- Ngành Răng - Hàm - Mặt: có tối thiểu 02 tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, 02 tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng, 03 tiến sĩ thuộc lĩnh vực Răng - Hàm - Mặt…

Xem thêm tại Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 23/10/2017).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,594

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.
  • 07:00 | 22/01/2021 Quyết định 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.
  • 14:15 | 21/01/2021 Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.
  • 13:14 | 21/01/2021 Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP.
  • 11:43 | 21/01/2021 Quyết định 52/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn