Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Hướng dẫn thanh toán bằng ngoại tệ đối với doanh nghiệp casino

31/08/2017 09:44 AM

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino. Theo đó:

Tài Giỏi

Doanh nghiệp casino được phép thu, chi ngoại tệ phải mở 01 tài khoản chuyên dùng tương ứng với từng loại ngoại tệ tại 01 ngân hàng được phép và sử dụng tài khoản đó khi thực hiện một số hoạt động thanh toán sau:

- Nộp ngoại tệ bằng tiền mặt vào tài khoản;

- Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài;

- Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ;

- Chi chuyển khoản vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ;

- Chi chuyển khoản vào tài khoản ở nước ngoài của người chơi nước ngoài;

- Chi rút tiền mặt;

- Chi bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép;

- Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp.

Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện việc thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác thì không cần phải mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 10/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,564

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:15 | 19/01/2021 Thông tư 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.
  • 08:45 | 19/01/2021 Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.
  • 07:30 | 19/01/2021 Chỉ thị 3/CT-TTg ngày 18/01/2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.
  • 14:50 | 18/01/2021 Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  • 14:00 | 18/01/2021 Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành.
  • 07:30 | 18/01/2021 Công văn 155/BGTVT-CYT ngày 07/01/2021 về triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với các phương tiện vận tài hành khách.
  • 13:00 | 16/01/2021 Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020.
  • 09:00 | 16/01/2021 Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị ĐVSNCL, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần.
  • 08:40 | 16/01/2021 Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
  • 08:35 | 16/01/2021 Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC ngày 13/01/2021 phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và TANDTC trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, TA điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách TTHC.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn