Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Thủ tướng phát động phong trào thi đua vì người nghèo

25/08/2017 11:32 AM

Vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 1258/QĐ-TTg về phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 -2020.

Ngọc Liêu

Theo đó, tổng kết phong trào thi đua, những đơn vị, tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhất sẽ có cơ hội nhận được Huân chương lao động hạng ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tiêu chuẩn thi đua sẽ phụ thuộc vào từng đối tượng cụ thể, đơn cử như:

- Đối với cấp huyện:

+ Huyện (không là huyện nghèo) giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5%/năm trở lên trong 05 năm liên tục.

+ Huyện nghèo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7%/năm trở lên trong 05 năm liên tục.

- Đối với cấp xã:

+ Xã/phường giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7%/năm trở lên trong 05 năm liên tục.

+ Xã nghèo khu vực III, II, I chỉ còn tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo lần lượt là dưới 20%, 15%, 10%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo lần lượt còn dưới 10%, 8%, 5% sau 05 năm.

Xem chi tiết các tiêu chuẩn tại mục IV Quyết định 1258/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 21/8/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,723

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn