Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự 2015

10/08/2017 11:07 AM

Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 151/QĐ-TANDTC về Kế hoạch triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2017 và Nghị quyết 41/2017/QH14 với một số nội dung sau:

Hải Vân

- Đảm bảo thống nhất áp dụng BLHS 2015 và Nghị quyết 41:

+ Áp dụng thống nhất trong xét xử các quy định “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, “số lượng lớn”, “giá trị lớn”, … và các điểm khác tại BLHS;

+ Hủy bỏ, sửa đổi và ban hành kịp thời các văn bản liên quan cho phù hợp với BLHS;

+ Đề xuất các bản án, quyết định chuẩn mực để phát triển thành án lệ;

- Về công tác giải quyết các vụ án hình sự:

+ Rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý, giải quyết; nếu thuộc Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41 thì chuyển từ tử hình sang chung thân, miễn chấp hành toàn bộ hình phạt hoặc đình chỉ vụ án;

+ Phối hợp với VKSND để làm thủ tục chuyển hình phạt theo Nghị quyết 41;

- Tuyên truyền, phổ biến BLHS;

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 151/QĐ-TANDTC (có hiệu lực từ ngày 09/8/2017).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,395

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn