Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Yêu cầu thẩm định đối với các dự án được quỹ BHTN đầu tư

03/08/2017 08:59 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 1288/QĐ-BHXH về quy chế quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Hồng Phương

Theo đó, BHXH Việt Nam sẽ thẩm định chặt chẽ trước khi quyết định sử dụng quỹ BHTN để đầu tư vào các dự án quan trọng theo quy trình như sau:

- Xem xét hồ sơ dự án:

+ Hồ sơ pháp lý: các tài liệu chứng minh là dự án quan trọng sử dụng một phần vốn đầu tư công đã được Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư.

+ Nhu cầu vốn: nhu cầu huy động vốn, mục đích sử dụng, lãi suất đầu tư dự kiến và cam kết việc sử dụng vốn đầu tư.

- Lựa chọn công ty tư vấn tài chính để thẩm định và tư vấn đầu tư dự án.

- Căn cứ vào kết quả thẩm định và tư vấn của công ty tư vấn tài chính để tiến hành xem xét, quyết định mức vốn, thời hạn, lãi suất đầu tư cũng như phương thức giải ngân, thanh toán.

Lưu ý, tổng mức đầu tư bằng quỹ BHTN không được vượt quá 20% số dư quỹ của năm trước liền kề.

Quyết định 1288/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 25/7/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 898

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 30/11/2020 Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 phê duyệt chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030.
  • 16:00 | 30/11/2020 Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
  • 13:20 | 30/11/2020 Thông tư 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 11:00 | 30/11/2020 Quyết định 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn