Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Sửa đổi, bổ sung 08 TTHC về niêm yết chứng khoán

19/07/2017 15:40 PM

Quyết định 1282/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán được ban hành ngày 11/7/2017.

Hồng Phương

Theo đó, sửa đổi, bổ sung 08 TTHC thực hiện tại các Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội (HOSE và HNX), Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đơn cử như:

- Thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu;

- Thủ tục đăng ký niêm yết trái phiếu;

- Thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp:

+ Công ty đang niêm yết trên HOSE hợp nhất với công ty chưa niêm yết trên HOSE đăng ký niêm yết  trên  HOSE; hoặc

+ Công ty đang niêm yết trên HNX hoặc HOSE hợp nhất với công ty chưa niêm yết thì công ty hợp nhất được đăng ký niêm yết  trên HNX đăng ký niêm yết trên HNX.

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 1282/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,987

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 04/07/2020 Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.
  • 08:20 | 04/07/2020 Thông tư 74/2020/TT-BCA quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh với công dân Việt Nam tại cửa khẩu có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 08:10 | 04/07/2020 Từ 15/8/2020, Thông tư 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 03/07/2020 Từ 01/7/2020, Nghị định 76/2020/NĐ-CP quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành, có hiệu lực thi hành.
  • 11:50 | 03/07/2020 Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia có hiệu lực thi hành từ 01/9/2020.
  • 10:40 | 03/07/2020 Thông báo 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.
  • 16:05 | 02/07/2020 Từ 01/7/2020, Nghị định 74/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020, có hiệu lực thi hành.
  • 16:00 | 02/07/2020 Nghị định 75/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019, có hiệu lực từ 01/7/2020.
  • 10:30 | 02/07/2020 Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 15/8/2020.
  • 16:55 | 01/07/2020 Từ 01/01/2021, Nghị quyết 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016, có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn