Sửa đổi, bổ sung 08 TTHC về niêm yết chứng khoán

19/07/2017 15:40 PM

Quyết định 1282/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán được ban hành ngày 11/7/2017.

Hồng Phương

Theo đó, sửa đổi, bổ sung 08 TTHC thực hiện tại các Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội (HOSE và HNX), Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đơn cử như:

- Thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu;

- Thủ tục đăng ký niêm yết trái phiếu;

- Thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp:

+ Công ty đang niêm yết trên HOSE hợp nhất với công ty chưa niêm yết trên HOSE đăng ký niêm yết  trên  HOSE; hoặc

+ Công ty đang niêm yết trên HNX hoặc HOSE hợp nhất với công ty chưa niêm yết thì công ty hợp nhất được đăng ký niêm yết  trên HNX đăng ký niêm yết trên HNX.

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 1282/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,851

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:40 | 21/09/2019 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
  • 17:00 | 20/09/2019 Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.
  • 07:40 | 20/09/2019 Từ 21/10/2019, Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 15:30 | 18/09/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 13:30 | 18/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn