Lập đoàn giám sát về sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

05/07/2017 11:56 AM

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 45/2017/QH14 về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Hồng Thuận

Theo đó, công việc của Đoàn giám sát là thực hiện những nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện những chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp;

- Giám sát chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

- Giám sát mô hình quản lý vốn tại doanh nghiệp nhà nước.

Đối tượng chịu sự giám sát ở trung ương bao gồm nhiều Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và ở địa phương bao gồm UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phương thức giám sát mà Đoàn thực hiện là tổ chức các Đoàn công tác đến các địa phương hoặc làm việc với bộ, ngành trung ương về tình hình thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị quyết 45/2017/QH14 ngày 21/6/2017.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,358

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 26/06/2019 Thông tư 09/2019/TT-BNV về điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã đã nghỉ việc có hiệu lực từ 01/8/2019.
  • 09:30 | 26/06/2019 Từ 25/7/2019, Thông tư 08/2019/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ có hiệu lực thi hành.
  • 08:25 | 26/06/2019 Ngày 12/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 115/2017/TT-BTC về giám sát giao dịch chứng khoán và Thông tư 116/2016/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
  • 07:30 | 26/06/2019 Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
  • 17:05 | 25/06/2019 Nghị định 56/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.
  • 17:00 | 25/06/2019 Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 16/8/2019.
  • 13:45 | 24/06/2019 Quyết định 1737/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2019 về quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí qua Cổng thanh toán điện tử TCHQ.
  • 10:50 | 24/06/2019 Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.
  • 14:10 | 22/06/2019 Từ 15/7/2019, Thông tư 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ có hiệu lực thi hành.
  • 14:00 | 22/06/2019 Thông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của DNNN có hiệu lực từ 29/7/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn