Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Giải đáp vướng mắc trong hành nghề khám chữa bệnh

30/06/2017 07:57 AM

Mới đây, Bộ Y tế ban hành Công văn 3639/BYT-KCB giải quyết vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP .

Ms.Thúy Vy

Theo đó, khi các trường đại học y mời các bác sĩ của bệnh viện công lập về giảng dạy và có tham gia KCB tại bệnh viện thuộc trường mà không có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn hay chuyển giao kỹ thuật thì:

- Bệnh viện thuộc trường phải thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề cho các giảng viên này theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP .

- Việc đăng ký hành nghề đối với các giảng viên tham gia KCB nói trên phải được hoàn thành trước ngày 30/7/2017.

Ngoài ra, các cơ sở KCB được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 01/7/2016 và không đúng với hình thức tổ chức theo Điều 22 Nghị định 109/2016/NĐ-CP thì:

- Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tiếp tục ký hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở nói trên; đồng thời

- Sở Y tế phải thẩm định để cấp lại giấy phép hoạt động cho các cơ sở này theo đúng quy định trước ngày 30/8/2017.

Công văn 3639/BYT-KCB ban hành ngày 27/6/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,512

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn