Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Tiêu chí bổ sung thuốc tân dược vào danh mục hưởng BHYT

29/06/2017 11:42 AM

Ngày 22/6/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2701/QĐ-BYT về tiêu chí xây dựng Thông tư ban hành danh mục, tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Ngọc Liêu

Theo đó, thuốc mới được bổ sung vào danh mục thuốc tân dược thanh toán BHYT nếu đáp ứng các tiêu chí:

- Thuốc có trong danh mục thuốc thiết yếu lần VI của Việt Nam hoặc lần 20 của WHO và đã được Cục Quản lý dược cấp giấy phép lưu hành;

- Nếu thuốc không có trong các danh mục nêu trên thì phải đạt tất cả các tiêu chí chung và đạt một trong các tiêu chí cụ thể (xem chi tiết tại Khỏan 2 Điều 2 Phụ lục 2 Quyết định 2701/QĐ-BYT ).

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định tiêu chí xem xét thuốc cần quy định điều kiện, tỷ lệ thanh toán BHYT như sau:

- Thuốc có giá thành cao, chi phí điều trị lớn;

- Thuốc có nhiều chỉ định trong đó có chỉ định mang tính hỗ trợ hoặc hiệu quả điều trị không rõ ràng, được chứng minh không hiệu quả trong lâm sàng.

Quyết định 2701/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,467

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn