Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Hướng dẫn hạch toán phí đầu tư xây dựng theo Mục lục NSNN

28/06/2017 09:24 AM

Công văn 7078/BTC-KBNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục ngân sách Nhà nước được ban hành ngày 30/5/2017.

Hải Vân

Theo đó,  hướng dẫn hạch toán một số tiểu mục phí, lệ phí theo Thông tư 324/2016/TT-BTC tại Phụ lục kèm theo, đơn cử như:

- Tiểu mục 2255 - Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (thuộc Mục 2250) gồm:

+ Phí thẩm định chấp thuận dự án đầu tư phát triển đô thị;

+ Phí thẩm định các đồ án quy hoạch;

+ Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

+ Phí thẩm định thiết kế cơ sở;

+ Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật;

+ Phí thẩm định dự toán xây dựng.

- Tiểu mục 2404 - Phí phòng cháy, chữa cháy (thuộc Mục 2400) gồm:

+ Phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC;

+ Phí kiểm định phương tiện PCCC.

Ngoài ra, Công văn 7078/BTC-KBNN cũng hướng dẫn sử dụng bảng chuyển đổi 01/BCĐ và 02/BCĐ (ban hành theo Thông tư 324/2016/TT-BTC) áp dụng mục lục NSNN năm 2017 và từ 2018 trở về sau.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,868

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn