Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Sẽ trình Quốc hội thông qua nhiều Luật quan trọng năm 2018

24/06/2017 14:55 PM

Đó là nội dung tại Nghị quyết 34/2017/QH14 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Theo đó:

Nguyễn Lời

- Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, sẽ trình Quốc hội thông qua một số Luật như:

+ Luật Cạnh tranh (sửa đổi);

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;

+ Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi);

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

+ Luật An ninh mạng.

- Tại kỳ họp thứ 6, sẽ trình Quốc hội thông qua một số Luật như:

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Nghị quyết 34/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 08/6/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,282

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
  • 07:00 | 27/02/2021 Quyết định 286/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn