Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Hướng dẫn lập kế hoạch sử dụng 06 loại thuốc dùng trong BHYT

23/06/2017 08:55 AM

Ngày 14/6/2017, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 2369/BHXH-DVT hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT.

Ngọc Duy

Theo đó, cơ sở khám chữa bệnh (KCB) có ký hợp đồng KCB BHYT phải xây dựng kế hoạch sử dụng đối với 06 loại thuốc trong danh mục theo Mẫu 01 (kèm Công văn) như sau:

- Cơ sở KCB phải cam kết sử dụng tối thiểu 80% số lượng thuốc đã lập kế hoạch;

- Dự kiến, số lượng mỗi loại đáp ứng nhu cầu sử dụng 36 tháng (từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2020);

- Nếu cơ sở KCB có tỷ lệ sử dụng thuốc Biệt dược gốc năm 2016 cao thì chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc nhóm 1 thay thế, đảm bảo giảm từ 5-10% số lượng Biệt dược đã dùng năm 2016;

- Đối với thuốc có trong kết quả lựa chọn nhà thầu còn hiệu lực do đơn vị tổ chức đấu thầu thì cơ sở KCB tiếp tục cung cấp hết số lượng thuốc trong kết quả đã duyệt.

Cũng theo Công văn 2369/BHXH-DVT , khi xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc, các cơ sở KCB chỉ đưa số lượng đủ từ khi sử dụng hết số lượng thuốc đã trúng thầu đến hết ngày 31/12/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,281

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
  • 07:00 | 27/02/2021 Quyết định 286/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn