Xác định chỉ tiêu tuyển sinh các cấp học

08/12/2011 08:17 AM

Ngày 02/12/2011, Bộ GDĐT ban hành Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp.

Ms. Minh Nguyệt

Theo đó, giáo viên, giảng viên của cơ sở đào tạo (CSĐT) được quy đổi về cùng một trình độ để tính các tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm dựa trên hệ số tương ứng cho từng cấp hệ. Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên 2 cách: số học sinh, sinh viên/01 giáo viên, giảng viên quy đổi hoặc lấy diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của CSĐT/01 sinh viên.

CSĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm phải đạt đồng thời cả hai tiêu chí trên. Với CSĐT nhiều trình độ thì ưu tiên xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao nhất đến trình độ đào tạo thấp hơn cho đến hết số chỉ tiêu đã xác định. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh theo hình thức vừa học vừa làm được xác định không quá 50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của CSĐT đã xác định, còn hình thức học từ xa thì tùy từng đề án của mỗi CSĐT.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/01/2012.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,436

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:30 | 23/09/2019 Thông tư 17/2019/TT-BCT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành có hiệu lực từ 05/11/2019.
  • 08:40 | 21/09/2019 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
  • 17:00 | 20/09/2019 Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.
  • 07:40 | 20/09/2019 Từ 21/10/2019, Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 15:30 | 18/09/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 13:30 | 18/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn