Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Tiêu chuẩn công nhân quốc phòng chuyên ngành kỹ thuật xe - máy

21/06/2017 10:37 AM

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 136/2017/TT-BQP về danh mục, tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng tương ứng với nghề đặc thù chuyên ngành kỹ thuật xe - máy.

Minh Phương

Theo đó, có một số nội dung đáng chú ý như sau:

- Công nhân quốc phòng phải có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên; riêng đối với chuyên ngành đang công tác, phải đáp ứng thêm yêu cầu về chứng chỉ (hoặc bằng tốt nghiệp).

Xem chi tiết tiêu chuẩn chung của công nhân quốc phòng chuyên ngành kỹ thuật xe - máy tại Điều 3 của Thông tư 136/2017/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 11/7/2017).

- Quy định danh mục 5 nhóm nghề đặc thù trong lĩnh vực xe – máy, liên quan tới các nghiệp vụ sửa chữa, điều khiển (lái xe) và thủ kho, với 3 đối tượng chính là ô tô, trạm nguồn điện và xe kích pháo, khí tài quân sự.

- Tùy vào mức độ đặc thù và tính chất kỹ thuật của từng nhóm nghề này trong quân đội mà bậc trình độ kỹ năng được phân thành 3, 5 hoặc 7 bậc, có quy định kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành kèm theo.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,713

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 25/11/2020 Quyết định 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 10:20 | 25/11/2020 Quyết định 4886/QĐ-BYT ngày 23/11/2020 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.
  • 09:45 | 25/11/2020 Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB ngày 20/11/2020 thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.
  • 10:30 | 23/11/2020 Quyết định 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 về việc phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình năm 2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn