Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL với chủ đề đất đai

15/06/2017 11:37 AM

Ngày 13/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề đất đai và 35 đề mục thuộc 15 chủ đề, như là:

Ngọc Liêu

- Bổ trợ tư pháp (Công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật); Doanh nghiệp, hợp tác xã (Doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp); Thương mại, đầu tư, chứng khoán (Cạnh tranh, đầu tư);

- Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp (Hòa giải cơ sở, trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước); Nông nghiệp, nông thôn (Đê điều); Hành chính tư pháp (nuôi con nuôi);

- Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật (Hợp nhất văn bản QPPL; kiểm soát TTHC; pháp điển hệ thống QPPL; phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính).

Xem thêm chi tiết tại Nghị quyết 48/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,443

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.
  • 10:30 | 23/11/2020 Quyết định 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 về việc phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình năm 2030.
  • 07:30 | 21/11/2020 Quyết định 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
  • 07:00 | 21/11/2020 Công văn 9740/VPCP-V.I ngày 20/11/2020 về việc thực hiện kiến nghị của UBTVQH về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 15:20 | 20/11/2020 Thông tư 30/2020/TT-BGTVT ngày 18/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn