Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Tiêu chí đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

10/05/2017 16:41 PM

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 619/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hải Vân

Theo đó, tiêu chí tiếp cận pháp luật gồm 05 tiêu chí thành phần với tổng số 100 điểm, cụ thể như sau:

- Thi hành Hiến pháp, pháp luật: Ban hành, thực hiện VBQPPL đúng tiến độ; bảo đảm an ninh trật tự; không hoặc giảm khiếu nại, tố cáo… (15 điểm).

- Công khai, giải quyết đúng trình tự, bảo đảm sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ khi giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã (30 điểm).

- Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lấy ý kiến người dân về dự thảo VBQPPL, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tổ chức đối thoại chính sách theo Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 (25 điểm)

- Thành lập, kiện toàn nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp của tổ hòa giải cơ sở (10 điểm).

- Thực hiện dân chủ cơ sở: Nhân dân giám sát trực tiếp hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, … (20 điểm).

Xem chi tiết tại Quyết định 619/QĐ-TTg để biết rõ về quy trình đánh giá, điều kiện, thẩm quyền công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,286

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn