Hoàn thành việc sửa đổi Bộ luật lao động trong năm 2018

28/04/2017 09:02 AM

Đây là một trong những nhiệm vụ được đặt ra tại Nghị quyết 38/NQ-CP nhằm nâng cao năng lực thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Khánh Vi

Ngoài ra, Nghị quyết 38 cũng đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm khác nhằm hoàn thiện hệ thống VBQPPL như:

- Trong năm 2018 thực hiện sửa đổi Luật Du lịch;

- Tiến hành sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ trong giai đoạn 2017 – 2020.

- Trong năm 2017, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về:

+ Cải thiện môi trường kinh doanh.

+ Tiếp tục thu hút, đổi mới quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2025 theo hướng góp phần phát triển xanh, bền vững.

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp luật để đảm bảo sự tương thích giữa quy định pháp luật Việt Nam với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đổi mới công nghệ thông qua chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ.

Nghị quyết 38/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 25/4/2017.

Chia sẻ bài viết lên facebook 10,262

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:30 | 14/09/2019 Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019.
  • 15:30 | 13/09/2019 Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
  • 15:20 | 13/09/2019 Quyết định 293/QĐ-CA ngày 09/9/2019 về việc công bố án lệ.
  • 14:40 | 13/09/2019 Từ 12/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 13/09/2019 Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non có hiệu lực thi hành từ 12/10/2019.
  • 08:15 | 13/09/2019 Quyết định 1172/QĐ-TTg ngày 11/9/2019 phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
  • 08:10 | 12/09/2019 Từ ngày 24/10/2019, Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hiệu lực thi hành.
  • 15:53 | 11/09/2019 Ngày 29/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC tăng cường công tác thu ngân sách năm 2019.
  • 15:50 | 11/09/2019 Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch có hiệu lực từ 25/10/2019.
  • 13:35 | 11/09/2019 Quyết định 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn