Hoàn thành việc sửa đổi Bộ luật lao động trong năm 2018

28/04/2017 09:02 AM

Đây là một trong những nhiệm vụ được đặt ra tại Nghị quyết 38/NQ-CP nhằm nâng cao năng lực thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Khánh Vi

Ngoài ra, Nghị quyết 38 cũng đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm khác nhằm hoàn thiện hệ thống VBQPPL như:

- Trong năm 2018 thực hiện sửa đổi Luật Du lịch;

- Tiến hành sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ trong giai đoạn 2017 – 2020.

- Trong năm 2017, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về:

+ Cải thiện môi trường kinh doanh.

+ Tiếp tục thu hút, đổi mới quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2025 theo hướng góp phần phát triển xanh, bền vững.

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp luật để đảm bảo sự tương thích giữa quy định pháp luật Việt Nam với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đổi mới công nghệ thông qua chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ.

Nghị quyết 38/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 25/4/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,876

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:20 | 05/07/2021 Công văn 1800/BGDĐT-QLCL Về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.
  • 08:40 | 05/07/2021 Công văn 3775/BYT-KCB về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • 07:30 | 05/06/2021 Thông tư 37/2021/TT-BQP quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng.
  • 09:57 | 05/05/2021 Thông tư 29/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
  • 15:40 | 29/04/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
  • 13:50 | 29/04/2021 Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất.
  • 09:55 | 29/04/2021 Thông tư 28/2021/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12.
  • 08:55 | 28/04/2021 Hướng dẫn 02-HD/BTCTW Hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
  • 08:36 | 28/04/2021 Hướng dẫn 23/HD-VKSTC về kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử các vụ án hình sự.
  • 15:55 | 27/04/2021 Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn