Lịch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017

27/04/2017 15:47 PM

Ngày 25/4/2017, Chánh án TANDTC ký ban hành Quyết định 05/QĐ-TANDTC về Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017.

Hùng Phương

Theo đó, năm 2017 sẽ tổ chức 3 kỳ thi tuyển chọn và nâng ngạch Thẩm phán với 6 lần thi cụ thể như sau:

- Kỳ thi thứ nhất vào tháng 5/2017:

+ Ngày 19/5/2017, thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp "Chánh án TAND cấp tỉnh, Chánh án TAQS quân khu, TANDTC tại Đà Nẵng" và nâng ngạch Thẩm phán trung cấp "Chánh án TAND cấp huyện, Chánh án TAQS khu vực, Phó Chánh án TAND cấp huyện" (sáng, chiều);

+ Ngày 26/5/2017, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp (sáng, chiều);

+ Ngày 02/6/2017, thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp (sáng, chiều).

- Kỳ thi thứ hai: Ngày 11/8/2017, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp và thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp (sáng, chiều).

- Kỳ thi thứ ba vào tháng 11/2017:

+ Ngày 24/11/2017, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp (sáng, chiều).

+ Ngày 01/12/2017, thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp (sáng và chiều).

Địa điểm thi: Trụ sở Học viện Tòa án Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định 05/QĐ-TANDTC có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,480

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 05/08/2022 Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • 15:00 | 05/08/2022 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
  • 16:00 | 04/08/2022 Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
  • 07:45 | 04/08/2022 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 sửa đổi nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.
  • 11:00 | 03/08/2022 Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.
  • 07:15 | 03/08/2022 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
  • 15:50 | 02/08/2022 Quyết định 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
  • 15:40 | 02/08/2022 Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 15:00 | 02/08/2022 Quyết định 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
  • 14:45 | 02/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn