Lịch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017

27/04/2017 15:47 PM

Ngày 25/4/2017, Chánh án TANDTC ký ban hành Quyết định 05/QĐ-TANDTC về Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017.

Hùng Phương

Theo đó, năm 2017 sẽ tổ chức 3 kỳ thi tuyển chọn và nâng ngạch Thẩm phán với 6 lần thi cụ thể như sau:

- Kỳ thi thứ nhất vào tháng 5/2017:

+ Ngày 19/5/2017, thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp "Chánh án TAND cấp tỉnh, Chánh án TAQS quân khu, TANDTC tại Đà Nẵng" và nâng ngạch Thẩm phán trung cấp "Chánh án TAND cấp huyện, Chánh án TAQS khu vực, Phó Chánh án TAND cấp huyện" (sáng, chiều);

+ Ngày 26/5/2017, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp (sáng, chiều);

+ Ngày 02/6/2017, thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp (sáng, chiều).

- Kỳ thi thứ hai: Ngày 11/8/2017, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp và thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp (sáng, chiều).

- Kỳ thi thứ ba vào tháng 11/2017:

+ Ngày 24/11/2017, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp (sáng, chiều).

+ Ngày 01/12/2017, thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp (sáng và chiều).

Địa điểm thi: Trụ sở Học viện Tòa án Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định 05/QĐ-TANDTC có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chia sẻ bài viết lên facebook 5,924

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:40 | 21/09/2019 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
  • 17:00 | 20/09/2019 Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.
  • 07:40 | 20/09/2019 Từ 21/10/2019, Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 15:30 | 18/09/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 13:30 | 18/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn