06 trường hợp đình chỉ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

26/04/2017 11:03 AM

Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT quy định mới về các trường hợp đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đối với các cơ sở đào tạo như sau:

Ngọc Duy

- Không bảo đảm một trong các điều kiện mở ngành theo quy định;

- Tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo;

- Không đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo theo quy định;

- Bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ tuyển sinh khi vi phạm pháp luật về giáo dục;

- Không thực hiện đúng quy trình rà soát, bổ sung điều kiện mở ngành đối với những ngành đã được phép đào tạo;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, so với quy định hiện nay, Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 19/5/2017) đã bỏ quy định cụ thể sẽ đình chỉ tuyển sinh với trường hợp không tuyển sinh được trong thời gian 3 năm liên tiếp.

Ngoài ra, quy định rõ thời hạn đình chỉ tuyển sinh từ 12 đến 24 tháng (hiện nay không quy định thời hạn cụ thể) và được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ GDĐT.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,158

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:40 | 21/09/2019 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
  • 17:00 | 20/09/2019 Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.
  • 07:40 | 20/09/2019 Từ 21/10/2019, Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 15:30 | 18/09/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 13:30 | 18/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn