Điều kiện mới về giảng viên trong hoạt động đào tạo thạc sĩ

25/04/2017 08:53 AM

Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT quy định về điều kiện giảng viên đối với các cơ sở được mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:

Ngọc Anh

- Có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu (GVCH) có chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS); có bằng tiến sĩ (TS) phù hợp và không trùng với danh sách GVCH là điều kiện mở ngành đào tạo ThS ngành khác.

- Có ít nhất 1 GS hoặc PGS đúng ngành chịu trách nhiệm.

- Đối với ngành mới được đào tạo TS ở Việt Nam, nếu không có GVCH cùng ngành thì phải có ít nhất 1 GS, PGS hoặc TS phù hợp (có kinh nghiệm).

- GV lý thuyết phần kiến thức cơ sở, chuyên ngành phải có trình độ TS; các GV khác phải là ThS trở lên.

- Trong 5 năm tính đến ngày đề nghị mở ngành: một số GV quy định phải có ít nhất 3 công trình khoa học được công bố hoặc đã được cấp 1 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực ngành đăng ký.

(Hiện nay yêu cầu ít nhất 5 GVCH chỉ cần có bằng TS cùng ngành đề nghị đào tạo, trong đó có ít nhất 3 người cùng chuyên ngành).

Xem thêm tại Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 19/5/2017.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,371

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 19/10/2019 Thông tư 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 sửa đổi Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
  • 08:35 | 18/10/2019 Từ 15/11/2019, Thông tư 43/2019/TT-BCA quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân có hiệu lực thi hành.
  • 08:00 | 18/10/2019 Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế có hiệu lực từ 05/11/2019.
  • 14:00 | 17/10/2019 Từ 01/12/2019, Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành.
  • 07:55 | 16/10/2019 Quyết định 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
  • 17:40 | 15/10/2019 Từ 10/12/2019, Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường có hiệu lực thi hành.
  • 09:05 | 15/10/2019 Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối có hiệu lực từ 25/11/2019.
  • 09:05 | 15/10/2019 Công văn 3799/BHXH-TCKT ngày 10/10/2019 về việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ câp thất nghiệp.
  • 09:00 | 15/10/2019 Quyết định 902/QĐ-BNV ngày 09/10/2019 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.
  • 09:00 | 15/10/2019 Từ 25/11/2019, Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn