Điều kiện mới về giảng viên trong hoạt động đào tạo thạc sĩ

25/04/2017 08:53 AM

Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT quy định về điều kiện giảng viên đối với các cơ sở được mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:

Ngọc Anh

- Có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu (GVCH) có chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS); có bằng tiến sĩ (TS) phù hợp và không trùng với danh sách GVCH là điều kiện mở ngành đào tạo ThS ngành khác.

- Có ít nhất 1 GS hoặc PGS đúng ngành chịu trách nhiệm.

- Đối với ngành mới được đào tạo TS ở Việt Nam, nếu không có GVCH cùng ngành thì phải có ít nhất 1 GS, PGS hoặc TS phù hợp (có kinh nghiệm).

- GV lý thuyết phần kiến thức cơ sở, chuyên ngành phải có trình độ TS; các GV khác phải là ThS trở lên.

- Trong 5 năm tính đến ngày đề nghị mở ngành: một số GV quy định phải có ít nhất 3 công trình khoa học được công bố hoặc đã được cấp 1 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực ngành đăng ký.

(Hiện nay yêu cầu ít nhất 5 GVCH chỉ cần có bằng TS cùng ngành đề nghị đào tạo, trong đó có ít nhất 3 người cùng chuyên ngành).

Xem thêm tại Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 19/5/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,946

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 13/08/2022 Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
  • 14:00 | 12/08/2022 Thông tư 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/07/2022 quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 10:00 | 12/08/2022 Thông tư 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
  • 09:30 | 12/08/2022 Quyết định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
  • 16:30 | 11/08/2022 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 15:20 | 11/08/2022 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 15:00 | 11/08/2022 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 10:00 | 10/08/2022 Quyết định 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
  • 08:45 | 09/08/2022 Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 08/8/2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội
  • 08:00 | 09/08/2022 Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/8/2022 về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn