Hướng dẫn áp dụng tiểu mục mới trong hệ thống Mục lục NSNN

05/04/2017 15:07 PM

Vừa qua, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 1147/TCT-KK về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (NSNN) sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 300/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Yến Linh

Theo đó, hướng dẫn áp dụng tiểu mục mới đối với một số khoản thu về phí, lệ phí như sau:

- Phí công chứng: trước đây hạch toán vào tiểu mục 3061 “Lệ phí công chứng”, nay hạch toán vào tiểu mục 2715 “Phí công chứng”.

- Phí sát hạch lái xe: trước đây hạch toán vào tiểu mục 2502 “Phí sát hạch đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy phép hành nghề”, nay hạch toán vào tiểu mục 2301 “Phí sử dụng đường bộ”.

- Phí chứng thực: trước đây hạch toán vào tiểu mục 3057 “Lệ phí cấp bản sao, chứng thực theo yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật”, nay hạch toán vào tiểu mục 2716 “Phí chứng thực”.

- Lệ phí hộ tịch: trước đây hạch toán vào tiểu mục 2751, nay hạch toán vào tiểu mục 2771 “Lệ phí hộ tịch”.

- Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch: trước đây hạch toán vào tiểu mục 3063, nay hạch toán vào tiểu mục 2826 “Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch”.

Công văn số 1147/TCT-KK được ban hành ngày 29/3/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,316

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 25/09/2021 Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  • 08:08 | 25/09/2021 Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn