Danh mục thuốc được Quỹ BHYT thanh toán

Ngày 11/07/2011, Bộ Y Tế ban hành thông tư 31/2011/TT-BYT hướng dẫn Danh mục thuốc sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh được Quỹ BHYT thanh toán.

Ms. Mỹ Trang
Ms. Mỹ Trang

Ngày 11/07/2011, Bộ Y Tế ban hành thông tư 31/2011/TT-BYT hướng dẫn Danh mục thuốc sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh được Quỹ BHYT thanh toán.

Theo đó, Danh mục thuốc tân dược bao gồm 900 thuốc hay hoạt chất, sắp xếp theo mã ATC (giải phẫu, điều trị, hóa học). Đối với hoạt chất có nhiều mã ATC sẽ sắp xếp vào một nhóm phù hợp nhất để hạn chế sự trùng lặp.

Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu bao gồm 57 hoạt chất, ghi theo tên chung quốc tế, được xếp thứ tự theo chữ cái A,B,C.

Việc lựa chọn thuốc thành phẩm theo nguyên tắc: ưu tiên chọn thuốc generic, thuốc đơn chất, thuốc sản xuất trong nước, thuốc của các doanh nghiệp dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP).

Cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, không để người bệnh tự mua, kể cả thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục nhưng được quỹ BHYT thanh toán theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2011.

6,311

Xem nhiều nhất

Tin mới
Các tin khác