Mục tiêu phòng, chống tội phạm đến năm 2020

16/02/2017 16:34 PM

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 199/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020.

Hùng Phương

Theo đó, Chương trình đặt ra một số mục tiêu quan trọng như sau:

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, đấu tranh, giáo dục người phạm tội

- Giảm từ 3 - 5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016, giảm từ 15 - 20% số vụ án do người chưa thành niên thực hiện

- Tăng tỷ lệ điều tra tội phạm lên 75%; tăng 5 - 10% tỷ lệ khởi tố điều tra các vụ án về kinh tế, tham nhũng

- Ít nhất 50% số khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”

- Giảm tỷ lệ tái phạm tội xuống dưới 15%; hỗ trợ tìm việc làm cho 100% người chấp hành xong án phạt tù.

- Giải quyết các vụ án hình sự từ 95% trở lên

- Nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ làm công tác về hình sự.

Quyết định 199/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2017.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,798

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:30 | 14/09/2019 Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019.
  • 15:30 | 13/09/2019 Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
  • 15:20 | 13/09/2019 Quyết định 293/QĐ-CA ngày 09/9/2019 về việc công bố án lệ.
  • 14:40 | 13/09/2019 Từ 12/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 13/09/2019 Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non có hiệu lực thi hành từ 12/10/2019.
  • 08:15 | 13/09/2019 Quyết định 1172/QĐ-TTg ngày 11/9/2019 phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
  • 08:10 | 12/09/2019 Từ ngày 24/10/2019, Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hiệu lực thi hành.
  • 15:53 | 11/09/2019 Ngày 29/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC tăng cường công tác thu ngân sách năm 2019.
  • 15:50 | 11/09/2019 Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch có hiệu lực từ 25/10/2019.
  • 13:35 | 11/09/2019 Quyết định 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn