Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Mục tiêu phòng, chống tội phạm đến năm 2020

16/02/2017 16:34 PM

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 199/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020.

Hùng Phương

Theo đó, Chương trình đặt ra một số mục tiêu quan trọng như sau:

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, đấu tranh, giáo dục người phạm tội

- Giảm từ 3 - 5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016, giảm từ 15 - 20% số vụ án do người chưa thành niên thực hiện

- Tăng tỷ lệ điều tra tội phạm lên 75%; tăng 5 - 10% tỷ lệ khởi tố điều tra các vụ án về kinh tế, tham nhũng

- Ít nhất 50% số khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”

- Giảm tỷ lệ tái phạm tội xuống dưới 15%; hỗ trợ tìm việc làm cho 100% người chấp hành xong án phạt tù.

- Giải quyết các vụ án hình sự từ 95% trở lên

- Nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ làm công tác về hình sự.

Quyết định 199/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,907

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 20/10/2020 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
  • 16:00 | 20/10/2020 Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • 15:40 | 20/10/2020 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
  • 15:30 | 20/10/2020 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
  • 08:45 | 19/10/2020 Công điện 1640/CĐ-BCĐ ngày 15/10/2020 tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung.
  • 16:30 | 16/10/2020 Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2020 quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước.
  • 16:20 | 16/10/2020 Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động.
  • 17:05 | 15/10/2020 Quy định 363/QĐ-VKSTC ngày 12/10/2020 Ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự phúc thẩm.
  • 17:00 | 15/10/2020 Quyết định 371/QĐ-VKSTC ngày 15/10/2020 ban hành quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự.
  • 15:20 | 15/10/2020 Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn