Cách xếp lương người quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương

09/02/2017 10:18 AM

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương (gọi tắt là Quỹ).

Khánh Huyền

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017, các chức danh quản lý chuyên trách Quỹ sẽ được xếp lương theo quy định tại Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xếp lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên;

- Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ xếp lương theo chức danh thành viên Hội đồng Thành viên;

- Phó chủ tịch Hội đồng quản lý xếp lương tương đương chức danh Giám đốc Quỹ;

- Trưởng ban kiểm soát xếp lương tương đương chức danh Phó giám đốc Quỹ (việc chuyển xếp lương chức danh này thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 27).

Quỹ đầu tư phát triển địa phương sẽ tạm thời được xếp hạng theo tiêu chuẩn xếp hạng đối với nhóm Công ty tài chính (số 56) quy định tại Thông tư liên tịch 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC .

Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,108

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:40 | 26/10/2021 Thông tư 91/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 191/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
  • 16:00 | 23/10/2021 Thông tư 87/2021/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực từ 01/12/2021.
  • 08:00 | 22/10/2021 Công văn 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19.
  • 07:45 | 21/10/2021 Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
  • 17:00 | 20/10/2021 Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
  • 16:15 | 19/10/2021 Công văn 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.
  • 13:15 | 19/10/2021 Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.
  • 08:00 | 19/10/2021 Từ ngày 01/01/2022, Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành.
  • 16:00 | 18/10/2021 Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù có hiệu lực từ 01/10/2021.
  • 18:00 | 16/10/2021 Thông tư 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn