Tăng thời hạn kiểm tra BHXH lên tối đa 45 ngày

26/11/2011 16:19 PM

Nhằm tăng hiệu quả quản lý việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, ngày 22/11/2011, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1313/QĐ-BHXH quy định công tác kiểm tra của BHXHVN.

Ms. Mỹ Trang

Nội dung kiểm tra bao gồm: việc đăng ký, đóng và quản lý hồ sơ BHXH, BHYT; việc giải quyết chế độ BHXH cho người lao động; việc thực hiện chính sách BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh; việc chấp hành PL của các đơn vị, cá nhân trong ngành bảo hiểm. Khi làm việc với đối tượng kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ, phải có ít nhất 2 thành viên trong đoàn kiểm tra và thực hiện tại công sở, trong giờ hành chính. Nội dung làm việc phải lập thành biên bản.

Thời hạn kiểm tra đối với BHXHVN không quá 45 ngày, BHXH tỉnh không quá 20 ngày, BHXH huyện không quá 10 ngày. Kết thúc kiểm tra, trong thời gian 15 ngày, Trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo kết quả với người ra quyết định kiểm tra. Chậm nhất 10 ngày sau khi người ra quyết định kiểm tra cho ý kiến, Trưởng đoàn phải trình VB kết luận sau kiểm tra, quyết định thu hồi tiền, tài sản do vi phạm (nếu có) để người ra quyết định kiểm tra ký ban hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2012, thay thế Quyết định 3592/QĐ-BHXH />

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,319

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:20 | 11/10/2019 Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác có hiệu lực thi hành từ 25/11/2019.
  • 13:20 | 11/10/2019 Ngày 09/10/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 31/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học.
  • 13:35 | 09/10/2019 Ngày 08/10/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 1320/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030.
  • 13:30 | 09/10/2019 Quyết định 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
  • 13:25 | 09/10/2019 Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hiệu lực từ 01/12/2019.
  • 10:50 | 09/10/2019 Từ ngày 14/11/2019, Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn có hiệu lực thi hành.
  • 09:45 | 09/10/2019 Thủ tướng ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.
  • 09:45 | 09/10/2019 Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 phê duyệt Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.
  • 07:10 | 09/10/2019 Công văn 9087/VPCP-KGXV ngày 07/10/2019 về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  • 10:10 | 08/10/2019 Thông tư 27/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh có hiệu lực từ 01/12/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn