Bổ sung nhiều tiểu mục mới vào Hệ thống mục lục NSNN

23/01/2017 14:38 PM

Thông tư 300/2016/TT-BTC quy định về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (NSNN) được Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016.

Nguyễn Thạch

Theo đó, tại mục phí thuộc lĩnh vực tư pháp (Mã mục 2700), bổ sung thêm một số tiểu mục như sau:

- Tiểu mục 2715: Phí công chứng

- Tiểu mục 2716: Phí chứng thực

- Tiểu mục 2717: Phí thẩm định điều kiện hoạt động thuộc lĩnh vực tư pháp

- Tiểu mục 2718: Phí đăng ký giao dịch bảo đảm

- Tiểu mục 2721: Phí sử dụng thông tin

- Tiểu mục 2722: Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

Ngoài ra, Thông tư còn bổ sung nhiều tiểu mục thu NSNN thuộc các lĩnh vực khác như Thuế tài nguyên, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Lệ phí quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...

Thông tư 300/2016/TT-BTC có hiệu lực từ  01/01/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,788

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:05 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • 11:02 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 về bãi vỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 01/07/2022 Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 về ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • 08:36 | 01/07/2022 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 08:34 | 01/07/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024.
  • 08:32 | 01/07/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  • 08:30 | 01/07/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 07:50 | 01/07/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  • 07:40 | 01/07/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • 16:56 | 30/06/2022 Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn