Bổ sung nhiều tiểu mục mới vào Hệ thống mục lục NSNN

23/01/2017 14:38 PM

Thông tư 300/2016/TT-BTC quy định về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (NSNN) được Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016.

Nguyễn Thạch

Theo đó, tại mục phí thuộc lĩnh vực tư pháp (Mã mục 2700), bổ sung thêm một số tiểu mục như sau:

- Tiểu mục 2715: Phí công chứng

- Tiểu mục 2716: Phí chứng thực

- Tiểu mục 2717: Phí thẩm định điều kiện hoạt động thuộc lĩnh vực tư pháp

- Tiểu mục 2718: Phí đăng ký giao dịch bảo đảm

- Tiểu mục 2721: Phí sử dụng thông tin

- Tiểu mục 2722: Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

Ngoài ra, Thông tư còn bổ sung nhiều tiểu mục thu NSNN thuộc các lĩnh vực khác như Thuế tài nguyên, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Lệ phí quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...

Thông tư 300/2016/TT-BTC có hiệu lực từ  01/01/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,799

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:35 | 15/04/2021 Quyết định 12/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
  • 14:20 | 14/04/2021 Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • 13:10 | 14/04/2021 Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  • 13:10 | 14/04/2021 Quyết định 1062/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.
  • 15:30 | 13/04/2021 Thông tư 06/2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
  • 09:25 | 13/04/2021 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
  • 16:35 | 12/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp.
  • 14:45 | 12/04/2021 Quyết Định 757/QĐ-BTC Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
  • 11:30 | 12/04/2021 Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
  • 07:20 | 12/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn