Nguyên tắc giao dịch điện tử trong tố tụng

13/01/2017 13:50 PM

Vừa qua, Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính.

Ms.Thúy Vy

Theo đó, quy định về nguyên tắc giao dịch điện tử trong hoạt động tố tụng như sau:

- Việc gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ, cấp, tống đạt, thông báo văn bản bằng phương tiện điện tử phải tuân thủ quy định của BLTTDS, Luật TTHC, Nghị quyết này và pháp luật về giao dịch điện tử.

- Người khởi kiện, tham gia tố tụng có thể gửi và nhận hoặc chỉ nhận dữ liệu điện tử với Tòa án.

- Việc bắt đầu giao dịch, ngừng giao dịch được thực hiện kể từ ngày có thông báo chấp nhận của Tòa án.

- Trường hợp người khởi kiện, người tham gia tố tụng thực hiện giao dịch điện tử với Tòa án thì:

+ Tòa án có trách nhiệm thực hiện cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện điện tử cho họ.
 
+ Người khởi kiện, người tham gia tố tụng vẫn có quyền gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương thức khác theo quy định của pháp luật tố tụng.

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,535

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:20 | 05/07/2021 Công văn 1800/BGDĐT-QLCL Về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.
  • 08:40 | 05/07/2021 Công văn 3775/BYT-KCB về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • 07:30 | 05/06/2021 Thông tư 37/2021/TT-BQP quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng.
  • 09:57 | 05/05/2021 Thông tư 29/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
  • 15:40 | 29/04/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
  • 13:50 | 29/04/2021 Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất.
  • 09:55 | 29/04/2021 Thông tư 28/2021/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12.
  • 08:55 | 28/04/2021 Hướng dẫn 02-HD/BTCTW Hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
  • 08:36 | 28/04/2021 Hướng dẫn 23/HD-VKSTC về kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử các vụ án hình sự.
  • 15:55 | 27/04/2021 Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn