Yêu cầu về chất lượng đối với vắc-xin dịch tả lợn

Bộ Tài chính đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BTC đối với thuốc thú y dự trữ quốc gia kèm theo Thông tư 149/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016.

Ngọc Liêu
Ngọc Liêu

Theo đó, Vắc-xin dịch tả lợn phải có chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

- Về đặc tính kỹ thuật:

Trong 1 liều vắc-xin nhược độc có ít nhất 104RID50 hoặc ít nhất 102PD50 vi rút nhược độc Dịch tả lợn chủng C đối với vắc-xin sản xuất qua thỏ hoặc ít nhất 103TCID50 nếu sản xuất trên tế bào.

Chất bổ trợ đông khô: Sữa tách bơ (Skim milk).

- Độ thuần khiết: Không có vi khuẩn, nấm mốc mọc trên các môi trường nuôi cấy.

- An toàn: Tất cả lợn sống khỏe mạnh sau khi tiêm vắc-xin 14 ngày.

- Hiệu lực: Ít nhất 2/3 lợn đối chứng chết vì bệnh dịch tả lợn và tất cả lợn miễn dịch sống khỏe mạnh sau 14 ngày theo dõi sau khi tiêm vắc-xin và công cường độc vi rút dịch tả lợn.

Thông tư 149/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2017.

338

Xem nhiều nhất

Bình luận
*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác