Phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin năm 2017

02/01/2017 11:48 AM

Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 269/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin. Theo đó:

Nguyễn Thanh

- Mức thu phí thẩm định cấp lần đầu/cấp lại khi hết hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng như sau:

+ Cho một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ: 8.000.000 đồng/lần;

+ Thêm một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ: 2.000.000 đồng/lần;

+ Thẩm định sửa đổi nội dung giấy phép (thay đổi tên, thay đổi người đại diện theo pháp luật): 3.000.000 đồng/lần.

- Mức thu phí thẩm định thay đổi, bổ sung sản phẩm, dịch vụ Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng:

+ Cho một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ: 3.000.000 đồng/lần;

+ Thêm một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ: 1.000.000 đồng/lần;

+ Thẩm định gia hạn giấy phép: 500.000 đồng/lần.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin (lần đầu) là 200.000 đồng/lần cấp.

Thông tư 269/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,751

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
  • 15:15 | 17/09/2019 Quyết định 3171/QÐ-BVHTTDL ngày 13/9/2019 về việc thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.
  • 10:30 | 17/09/2019 Hướng dẫn 32/HD-VKSTC ngày 13/9/2019 về công tác quản lý các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.
  • 13:30 | 16/09/2019 Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng có hiệu lực từ 30/8/2019.
  • 11:30 | 16/09/2019 Thông tư 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019.
  • 11:30 | 16/09/2019 Thông tư 26/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Danh mục thuốc hiếm có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.
  • 13:30 | 14/09/2019 Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019.
  • 15:30 | 13/09/2019 Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
  • 15:20 | 13/09/2019 Quyết định 293/QĐ-CA ngày 09/9/2019 về việc công bố án lệ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn