Điểm tin văn bản nổi bật cuối năm 2016

02/01/2017 11:07 AM

Trong tuần qua (từ ngày 26 – 31/12/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về bảo hiểm, phí, lệ phí. Đơn cử như sau:

Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 26/12 đến ngày 31/12/2016

Khánh Vi

1. Hướng dẫn lệ phí môn bài đối với cá nhân kinh doanh

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài. Theo đó:

- Cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống sẽ được miễn lệ phí môn bài.

Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống làm căn cứ miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

- Cá nhân kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm kinh doanh cố định theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC được miễn lệ phí môn bài; bao gồm cả trường hợp sau:

+ Là xã viên hợp tác xã và hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài;

+ Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn;

+ Cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư 302/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

2. Bổ sung 02 đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ

Thông tư 293/2016/TT-BTC đã bổ sung thêm 02 đối tượng không phải chịu phí sử dụng đường bộ so với quy định hiện hành như sau:

- Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên.

- Xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên.

Đồng thời, Thông tư 293 giữ nguyên mức phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự đã đăng ký lưu hành (xem chi tiết tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư).

Thông tư 293/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) thay thế Thông tư 133/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2016/TT-BTC .

3. Các loại chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử

Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử bao gồm: 

- Hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử.

- Chứng từ kế toán theo quy định về chế độ kế toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam bằng phương tiện điện tử.

- Các văn bản, thông báo khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội bằng phương tiện điện tử.

Chứng từ BHXH điện tử có đủ chữ ký số của những người có trách nhiệm ký chứng từ BHXH điện tử và có giá trị pháp lý như chứng từ BHXH bằng giấy.

Trường hợp chứng từ BHXH điện tử có thành phần kèm theo ở dạng giấy thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử phải chuyển đổi sang dạng điện tử và việc chuyển đổi phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy;

- Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử;

- Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử.

Nghị định 166/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/3/2017.

4. Thông tư 269/2016/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

5. Thông tư 190/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,592

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:40 | 21/09/2019 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
  • 17:00 | 20/09/2019 Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.
  • 07:40 | 20/09/2019 Từ 21/10/2019, Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 15:30 | 18/09/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 13:30 | 18/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn