Regulations on accounting, banking and culture in effect as of January 01, 2017

30/12/2016 14:52 PM

As of January 01, 2017, a variety of prominent legislative documents on accounting, banking and culture shall come into force. Some of them include:

Quý Tân

1. Regulation on the sequence of actions for accounting journal inspection

Pursuant to the Circular No. 133/2016/TT-BTC on guidelines for small companies’ accounting regimes, the sequence of actions for accounting journal inspection is defined below:

- Inspect the clarity, righteousness and fullness of the entries and elements recorded in the accounting journals.

- Inspect the legitimacy of economic and financial activities recorded in the accounting journals; collate such journals with other relevant documents.

- Inspect the accuracy of the figures and data in the accounting journals.

Besides, the inspection of accounting journals, when exposing violations of governmental policies and regulations on economic and financial management, shall cease then such violations are immediately reported to the leadership of the company concerned for timely solution.

2. Regulation on electronic reporting forms mandatory for credit institutions

Circular No. 35/2015/TT-NHNN , which was promulgated on December 31, 2015, defines the statistical reporting regime applicable to credit institutions and foreign banks' branches.

Credit institutions and foreign banks’ branches shall be obligatorily required to file electronically the following reporting forms defined in Part 3 of Appendix 1 to this Circular:

- Report on credit outstanding balance by economic sector.

- Report on credit outstanding balance by organization model and individual.

- Report on credit outstanding balance by guarantee.

- Report on credit grant and credit debt settlement.

- Report on credit outstanding balance; investment in corporate bonds; loans and investments made under contracts of mandate, and loan interest rate for sectors prioritized for development. 

- Report on credit outstanding balance of non-credit organizations operating in Vietnam.

- Report on credit status of state-owned conglomerates and corporations.

- Report on granting of credit for agricultural and rural sectors.

- Report on granting of credit for trading and service sectors.

- Report on granting of credit for constructional and industrial sectors.

- Report on granting of credit for stock investment and trading.

This Circular replaces the Circular No. 31/2013/TT-NHNN dated December 13, 2013.

3. Extension of effect of the regulation on foreign currency loaning

State Bank, on November 15, 2016, promulgated the Circular No. 31/2016/TT-NHNN on amendment to the Circular No. 24/2015/TT-NHNN on foreign currency loaning by credit institutions and foreign banks’ branches to residents.

The legislative effect, therefore, is extended to December 31, 2017 inclusive in regarding to credit institutions and foreign banks' branches granting the following types of foreign currency loan:

Short-term loans granted for production and trading in exports across Vietnam’s borders, for which borrowers' foreign currency fund gained from their export business suffice for repayment.

The borrowers, upon loan disbursement, have to sell the amount of foreign currency in their possession to the lender on the spot, unless such borrowers apply for the loan to settle payments that are regulated to be made in foreign currency.

Moreover, the Circular defines the new format for Form No. 02 annexed to the Circular No. 24/2015/TT-NHNN dated December 08, 2015.

4. Artistic nude photography allowed

 Such new stipulation is defined in the Circular No. 10/2016/TT-BVHTTDL on amendment to the Circular No. 01/2016/TT-BVHTTDL on art performances, fashion shows, beauty pageants and model contests.

It, therefore, abrogates Article 3 of the Circular No. 01 on action and circulation prohibitions applicable to art performers, fashion models and winners of beauty pageants and model contests.

The following prohibitions are nullified:

- Take photos or shoot videos of individuals who are in nudity or wear offensive costumes or make-up and intentionally or unintentionally circulate such items on a telecommunication network;

- Take photos or make audio or video records of a group of persons or an individual performing contents in violation of Article 6 of the Decree No. 79/2012/ND-CP and intentionally or unintentionally circulate such items on a telecommunication network;

- Act or speak in violation of social ethics, decent and cultural traditions of Vietnam or the laws, and intentionally or unintentionally propagate such actions and spoken lines over the media or publicly, which result in negative effects.

306

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 14/11/2018 Từ 18/12/2018, Thông tư 18/2018/TT-BTNMT quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên môi trường chính thức có hiệu lực.
  • 16:30 | 13/11/2018 Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
  • 11:30 | 13/11/2018 Quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
  • 10:00 | 13/11/2018 Quyết định 2409/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2018 Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
  • 08:00 | 13/11/2018 Quyết định 6817/QĐ-BYT ngày 09/11/2018 hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, phân công kiểm tra chéo các Bệnh viện y học cổ truyền.
  • 07:30 | 13/11/2018 Từ 14/12/2018, Thông tư 40/2018/TT-BCT về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí chính thức có hiệu lực.
  • 15:00 | 12/11/2018 Hướng dẫn 71-HD/BTGTW ngày 26/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác lý luận chính trị năm 2019.
  • 09:00 | 12/11/2018 Nghị quyết 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp được ban hành ngày 09/11/2018.
  • 08:00 | 12/11/2018 Ngày 09/11/2018, Nghị quyết 140/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018 được ban hành.
  • 07:20 | 10/11/2018 Thông tư 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 quản lý sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn