Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Gia hạn thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC về hóa đơn xác thực

23/12/2016 11:12 AM

Ngày 14/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2660/QĐ-BTC gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế.

Thanh Hữu

Theo quy định hiện hành tại Quyết định 1209/QĐ-BTC  thì thời gian thực hiện thí điểm hóa đơn xác thực từ tháng 06/2015 đến hết tháng 12/2016.

Nay, Bộ Tài chính gia hạn thêm cho đến khi nào có văn bản thay thế Quyết định này.

Quyết định 2660/QĐ-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Đồng thời, các đồng chí sau đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này:

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

- Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế.

- Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

- Chánh văn phòng Bộ Tài chính.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc hệ thống Thuế.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,473

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:55 | 26/01/2021 Quyết định 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi.
  • 16:37 | 26/01/2021 Quyết định 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.
  • 10:00 | 26/01/2021 Thông tư 42/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
  • 09:50 | 26/01/2021 Quyết định 120/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả".
  • 09:30 | 26/01/2021 Nghị quyết 1177/NQ-UBTVQH14 bana hành Quy định về tổ chức đoàn của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH, VPQH và Đoàn ĐBQH viếng người từ trần.
  • 09:00 | 26/01/2021 Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số.
  • 08:46 | 26/01/2021 Quyết định 108/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  • 07:18 | 26/01/2021 Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
  • 16:23 | 25/01/2021 Quyết định 77/QĐ-BTTTT ngày 22/01/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TTTT.
  • 16:00 | 25/01/2021 Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn