Thời hạn cấp Giấy chứng nhận cơ sở pha chế khí là 05 ngày

05/12/2016 08:50 AM

Ngày 28/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 11/2016/TT-BKHCN hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí.

Thái Nguyên

Theo đó, thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp mới; cấp điều chỉnh, bổ sung; cấp lại Giấy chứng nhận được thực hiện như sau:

- Cấp mới; cấp điều chỉnh, bổ sung thì thời hạn không quá 05 ngày làm việc trong trường hợp hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định thì thương nhân cần bổ sung đầy đủ trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu bổ sung.
   
Nếu hồ sơ đầy đủ nhưng nội dung chưa hợp lệ hoặc có dấu hiệu vi phạm thì Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm định tại cơ sở pha chế khí trong thời hạn 20 ngày (có thể kéo dài thêm không quá 7 ngày làm việc).

- Nếu cấp lại, thời hạn xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận là không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thông tư 11/2016/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Chia sẻ bài viết lên facebook 789

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 19/10/2019 Thông tư 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 sửa đổi Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
  • 08:35 | 18/10/2019 Từ 15/11/2019, Thông tư 43/2019/TT-BCA quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân có hiệu lực thi hành.
  • 08:00 | 18/10/2019 Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế có hiệu lực từ 05/11/2019.
  • 14:00 | 17/10/2019 Từ 01/12/2019, Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành.
  • 07:55 | 16/10/2019 Quyết định 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
  • 17:40 | 15/10/2019 Từ 10/12/2019, Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường có hiệu lực thi hành.
  • 09:05 | 15/10/2019 Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối có hiệu lực từ 25/11/2019.
  • 09:05 | 15/10/2019 Công văn 3799/BHXH-TCKT ngày 10/10/2019 về việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ câp thất nghiệp.
  • 09:00 | 15/10/2019 Quyết định 902/QĐ-BNV ngày 09/10/2019 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.
  • 09:00 | 15/10/2019 Từ 25/11/2019, Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn