Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Mức quy đổi trọng tải để tính phí tàu không chở hàng hóa

03/12/2016 08:58 AM

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 248/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.

Hồng Phương

Theo đó, mức thu phí trọng tải được tính dựa trên trọng tải toàn phần (TTTP); vì vậy, đối với phương tiện không là phương tiện chở hàng hóa được quy đổi khi tính phí trọng tải như sau:

- Phương tiện chuyên dùng 01 mã lực hoặc sức ngựa tương đương với 01 tấn TTTP.

- Phương tiện chở khách 01 giường nằm tương đương với 06 ghế hành khách hoặc 06 tấn TTTP; 01 ghế hoặc 01 khách tương đương với 01 tấn TTTP.

- Đoàn lai: TTTP bằng tổng trọng tải của các phương tiện bị lai.

- Tàu thủy ra, vào cảng, bến để sửa chữa, phá dỡ hoặc hạ thủy: TTTP bằng 50% trọng tải lớn nhất ghi trong giấy chứng nhận của cơ quan đăng kiểm.

- Phương tiện chở chất lỏng: 01 m3 được tính tương đương là 01 tấn TTTP.

- Thủy phi cơ: 01 mã lực (HP,CV) tính bằng 0,5 GT và 01 GT bằng 1,5 tấn TTTP.

- Trọng tải sau khi quy đổi là tấn, phần lẻ dưới 0,5 tấn không tính, trên 0,5 tấn là 01 tấn.

Thông tư 248/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,506

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:35 | 06/07/2020 Nghị định 77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 10:20 | 04/07/2020 Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.
  • 08:20 | 04/07/2020 Thông tư 74/2020/TT-BCA quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh với công dân Việt Nam tại cửa khẩu có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 08:10 | 04/07/2020 Từ 15/8/2020, Thông tư 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 03/07/2020 Từ 01/7/2020, Nghị định 76/2020/NĐ-CP quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành, có hiệu lực thi hành.
  • 11:50 | 03/07/2020 Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia có hiệu lực thi hành từ 01/9/2020.
  • 10:40 | 03/07/2020 Thông báo 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.
  • 16:05 | 02/07/2020 Từ 01/7/2020, Nghị định 74/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020, có hiệu lực thi hành.
  • 16:00 | 02/07/2020 Nghị định 75/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019, có hiệu lực từ 01/7/2020.
  • 10:30 | 02/07/2020 Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 15/8/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn