Mức quy đổi trọng tải để tính phí tàu không chở hàng hóa

03/12/2016 08:58 AM

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 248/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.

Hồng Phương

Theo đó, mức thu phí trọng tải được tính dựa trên trọng tải toàn phần (TTTP); vì vậy, đối với phương tiện không là phương tiện chở hàng hóa được quy đổi khi tính phí trọng tải như sau:

- Phương tiện chuyên dùng 01 mã lực hoặc sức ngựa tương đương với 01 tấn TTTP.

- Phương tiện chở khách 01 giường nằm tương đương với 06 ghế hành khách hoặc 06 tấn TTTP; 01 ghế hoặc 01 khách tương đương với 01 tấn TTTP.

- Đoàn lai: TTTP bằng tổng trọng tải của các phương tiện bị lai.

- Tàu thủy ra, vào cảng, bến để sửa chữa, phá dỡ hoặc hạ thủy: TTTP bằng 50% trọng tải lớn nhất ghi trong giấy chứng nhận của cơ quan đăng kiểm.

- Phương tiện chở chất lỏng: 01 m3 được tính tương đương là 01 tấn TTTP.

- Thủy phi cơ: 01 mã lực (HP,CV) tính bằng 0,5 GT và 01 GT bằng 1,5 tấn TTTP.

- Trọng tải sau khi quy đổi là tấn, phần lẻ dưới 0,5 tấn không tính, trên 0,5 tấn là 01 tấn.

Thông tư 248/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Chia sẻ bài viết lên facebook 900

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
  • 15:15 | 17/09/2019 Quyết định 3171/QÐ-BVHTTDL ngày 13/9/2019 về việc thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.
  • 10:30 | 17/09/2019 Hướng dẫn 32/HD-VKSTC ngày 13/9/2019 về công tác quản lý các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.
  • 13:30 | 16/09/2019 Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng có hiệu lực từ 30/8/2019.
  • 11:30 | 16/09/2019 Thông tư 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019.
  • 11:30 | 16/09/2019 Thông tư 26/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Danh mục thuốc hiếm có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.
  • 13:30 | 14/09/2019 Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019.
  • 15:30 | 13/09/2019 Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
  • 15:20 | 13/09/2019 Quyết định 293/QĐ-CA ngày 09/9/2019 về việc công bố án lệ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn