Điểm tin văn bản nổi bật về lương, bảo hiểm, môi trường

28/11/2016 09:50 AM

Trong tuần qua (từ ngày 21 - 26/11/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về lương, bảo hiểm, môi trường. Đơn cử như sau:

Yến Linh

1. Tăng thời gian nâng bậc lương trước hạn cho một số đối tượng

Ngày 22/11/2016, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 1886/QĐ-KTNN về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc. Theo đó:

- Tăng thời gian nâng bậc lương trước hạn lên 12 tháng đối với Công chức, viên chức và người lao động thuộc thời hạn nâng lương 02 năm (24 tháng)/01 lần thay vì 09 tháng như trước đây.

- Công chức, viên chức, người lao động được xét nâng bậc lương trước hạn 12 tháng khi hoàn thành nhiệm vụ, lập thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc trong công tác và được TKTNN tặng Bằng khen.

Quyết định 1886/QĐ-KTNN thay thế Quyết định 148/QĐ-KTNN ngày 02/02/2016.

2. Hồ sơ đề nghị thanh toán phí giám định y khoa

Ngày 18/11/2016, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 4644/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa.

Theo đó, hồ sơ đề nghị thanh toán phí giám định y khoa (GĐYK) bao gồm:

- Biên lai thu tiền phí và lệ phí của cơ sở thực hiện GĐYK;

- Biên bản GĐYK theo mẫu quy định tại Thông tư 14/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế.

Ngoài ra, Công văn cũng hướng dẫn thời hạn thanh toán tối đa là 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

3. Hướng dẫn quyết toán chi đối với các đơn vị BHXH

Ngày 16/11/2016, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 4593/BHXH-TCKT hướng dẫn về công tác khóa sổ, lập báo cáo tài chính hàng năm.

Theo đó, để thực hiện công tác khóa sổ, lập báo cáo tài chính hàng năm, BHXH Việt Nam hướng dẫn các cơ quan, đơn vị BHXH quyết toán chi BHXH, BHTN như sau:

- Đối với số chi đã được duyệt nhưng đến 31/12 hàng năm người hưởng chưa đến nhận thực hiện theo dõi số tiền chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, một lần mà người hưởng chưa nhận vào sổ sách và các tài khoản ngoại bảng.

- BHXH tỉnh, huyện thực hiện hạch toán kế toán để theo dõi việc ứng trước 50% kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề và quyết toán kinh phí này theo quy định.

- Quyết toán chi chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động thực hiện quyết toán theo quy định tại Công văn 4057/BHXH-TCKT .

4. Quản lý nước thải, chất thải rắn khu KD - DV tập trung

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ (Khu KD – DV) tập trung, làng nghề được ban hành ngày 14/10/2016. Theo đó:

- Khu KD - DV phải có biện pháp xử lý đối với nước thải phát sinh từ hoạt động KD, DV; có hệ thống thoát nước; quản lý, bảo đảm duy trì ổn định dịch vụ thoát nước theo quy định.

- Các cơ sở, hộ kinh doanh phải áp dụng các biện pháp phân loại chất thải rắn, không xả chất thải rắn vào hệ thống thoát nước; chuyển giao chất thải rắn cho các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý.

- Ban quản lý khu KD - DV tập trung phải thực hiện bảo vệ môi trường nơi công cộng theo quy định tại Khoản 2 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/12/2016.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,170

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:50 | 07/12/2019 Công văn 1519/QLCL-QLVBCC ngày 05/12/2019 về việc thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
  • 15:05 | 06/12/2019 Quyết định 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
  • 13:30 | 06/12/2019 Thông tư 30/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BYT hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh có hiệu lực từ 01/02/2020.
  • 10:50 | 06/12/2019 Từ 20/01/2020, Thông tư 31/2019/TT-BYT quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường có hiệu lực thi hành.
  • 14:42 | 05/12/2019 Công văn 4515/BHXH-TCCB ngày 29/11/2019 hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới.
  • 14:24 | 05/12/2019 Thông tư 178/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý có hiệu lực từ 15/01/2020.
  • 14:20 | 05/12/2019 Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
  • 09:05 | 05/12/2019 Thông tư 177/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực từ 16/01/2020.
  • 08:30 | 05/12/2019 Nghị định 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.
  • 07:55 | 05/12/2019 Thông tư 79/2019/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công có hiệu lực từ 01/01/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn