Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Chế độ báo cáo của Thanh tra ngành Giao thông vận tải

26/11/2016 14:43 PM

Ngày 07/11/2016, Bộ GTVT ban hành Thông tư 32/2016/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 02/2014/TT-BGTVT về chế độ báo cáo của Thanh tra ngành GTVT.

Lan Linh

Theo đó, thanh tra Sở GTVT và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành nộp cho Thanh tra Bộ các báo cáo sau:

- Báo cáo tháng: kỳ báo cáo (KBC) từ ngày 16 của tháng trước đến ngày 15 của tháng báo cáo; nhập dữ liệu vào phần mềm tInspect từ ngày 16 đến ngày 18 của tháng báo cáo.

- Báo cáo quý: KBC từ ngày 16 của tháng cuối của quý trước đến ngày 15 của tháng cuối của quý báo cáo; nộp trước ngày 18 của tháng cuối quý.

- Báo cáo 6 tháng: KBC từ ngày 16/12 của năm trước đến ngày 15 tháng 6 của năm báo cáo; nộp trước ngày 18/6.

- Báo cáo 9 tháng: KBC từ ngày 16/12 của năm trước đến ngày 15 tháng 9 của năm báo cáo; nộp trước ngày 18/9.

- Báo cáo tổng kết năm: KBC từ ngày 16/12 của năm trước đến ngày 15/12 của năm báo cáo; nộp trước ngày 18/12 của năm báo cáo.

Trừ báo cáo tháng sử dụng phần mềm tInspect, các loại báo cáo còn lại nộp bằng văn bản.

Thông tư 32/2016/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 524

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:50 | 21/09/2020 Nghị định 113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng.
  • 16:45 | 21/09/2020 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
  • 16:10 | 21/09/2020 Quyết định 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.
  • 15:30 | 21/09/2020 Công văn 4995/BYT-DP ngày 20/9/2020 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam.
  • 14:30 | 21/09/2020 Công văn 4974/BYT-DP ngày 17/9/2020 về xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.
  • 16:30 | 18/09/2020 Hướng dẫn 27/HD-VKSTC ngày 17/9/2020 về việc phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự.
  • 15:20 | 18/09/2020 Thông tư 20/2020/TT-BGTVT ngày 17/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013.
  • 14:45 | 18/09/2020 Quyết định 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 về việc ban hành Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới".
  • 13:30 | 18/09/2020 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
  • 15:10 | 17/09/2020 Thông báo 333/TB-VPCP ngày 16/9/2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 mở rộng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn