Chế độ báo cáo của Thanh tra ngành Giao thông vận tải

26/11/2016 14:43 PM

Ngày 07/11/2016, Bộ GTVT ban hành Thông tư 32/2016/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 02/2014/TT-BGTVT về chế độ báo cáo của Thanh tra ngành GTVT.

Lan Linh

Theo đó, thanh tra Sở GTVT và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành nộp cho Thanh tra Bộ các báo cáo sau:

- Báo cáo tháng: kỳ báo cáo (KBC) từ ngày 16 của tháng trước đến ngày 15 của tháng báo cáo; nhập dữ liệu vào phần mềm tInspect từ ngày 16 đến ngày 18 của tháng báo cáo.

- Báo cáo quý: KBC từ ngày 16 của tháng cuối của quý trước đến ngày 15 của tháng cuối của quý báo cáo; nộp trước ngày 18 của tháng cuối quý.

- Báo cáo 6 tháng: KBC từ ngày 16/12 của năm trước đến ngày 15 tháng 6 của năm báo cáo; nộp trước ngày 18/6.

- Báo cáo 9 tháng: KBC từ ngày 16/12 của năm trước đến ngày 15 tháng 9 của năm báo cáo; nộp trước ngày 18/9.

- Báo cáo tổng kết năm: KBC từ ngày 16/12 của năm trước đến ngày 15/12 của năm báo cáo; nộp trước ngày 18/12 của năm báo cáo.

Trừ báo cáo tháng sử dụng phần mềm tInspect, các loại báo cáo còn lại nộp bằng văn bản.

Thông tư 32/2016/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 804

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 17/08/2022 Công văn 2216/BHXH-CSXH ngày 12/8/2022 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15
  • 10:20 | 17/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
  • 10:00 | 17/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
  • 07:45 | 17/08/2022 Thông tư 52/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
  • 15:30 | 16/08/2022 Thông tư 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
  • 10:00 | 16/08/2022 Công văn 4632/BYT-KHTC ngày 15/08/2022 về chế độ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết 16/NQ-CP
  • 08:30 | 16/08/2022 Công văn 3883/BGDĐT-GDĐH ngày 15/8/2022 về việc triển khai tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
  • 15:00 | 15/08/2022 Nghị quyết 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 về Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030.
  • 14:30 | 15/08/2022 Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 08:30 | 15/08/2022 Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 09/8/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn