Biểu phí chứng nhận & hợp pháp hóa lãnh sự 2017

14/11/2016 09:02 AM

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 157/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự của Bộ Tài chính.

Nguyễn Thanh

Theo đó, từ ngày 01/01/2017, mức thu phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự sẽ được thực hiện như sau:

- 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/lần đối với Chứng nhận lãnh sự.

- 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/lần đối với Hợp pháp hóa lãnh sự.

- 5.000 (năm nghìn) đồng/lần đối với Cấp bản sao giấy tờ, tài liệu.

Về cơ bản thì mức thu này được giữ nguyên như quy định tại Thông tư 98/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính; tuy nhiên, có điểm mới đó là tại Thông tư 98/2011/TT-BTC gọi là “lệ phí” còn Thông tư 157/2016/TT-BTC  gọi là “phí”.

(Trong những trường hợp nêu trên thì sẽ thu phí bằng Việt Nam Đồng).

Thông tư này sẽ thay thế cho Thông tư 36/2004/TT-BTC; Thông tư 98/2011/TT-BTC và Thông tư 01/2013/TT-BTC.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,843

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:48 | 17/09/2021 Quyết định 1541/QĐ-CHK về việc ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay.
  • 09:40 | 17/09/2021 Thông tư 13/2021/TT-BYT về việc quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách.
  • 14:50 | 16/09/2021 Nghị quyết 107/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021.
  • 15:22 | 13/09/2021 Công điện 905/CĐ-BGDĐT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19.
  • 11:39 | 13/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
  • 09:55 | 13/09/2021 Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao.
  • 15:57 | 11/09/2021 Quyết định 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/202 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  • 09:40 | 10/09/2021 Nghị quyết 01/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.
  • 07:00 | 10/09/2021 Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
  • 00:00 | 10/09/2021 Quyết định 1676/QĐ-BTC ngày 01/9/2021 về việc công bố 5 chuẩn mức kế toán công Việt Nam đợt 1.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn