Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Điểm tin văn bản mới nổi bật về Lao động, Thuế, Phí

31/10/2016 09:04 AM

Trong tuần qua (từ 24 - 29/10/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về lao động, thuế, phí... Đơn cử như sau:

Khánh Vi

I. Lĩnh vực lao động

1. Năm 2017: Biên chế công chức giảm gần 4.000 người


Vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 1998/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2017.

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2017 là 269.084 biên chế (giảm 3.868 biên chế so với năm 2016). Cụ thể:

- 109.146 biên chế cho các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập;

- 157.853 biên chế cho các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

- 1.085 biên chế cho các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài;

- 1.000 biên chế dự phòng.

Số lượng trên không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã.

Quyết định 1998/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 18/10/2016.

2. Lao động dôi dư khi cổ phẩn hóa doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

Theo Thông tư 154/2016/TT-BQP , đối tượng áp dụng chính sách lao động dôi dư khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu bao gồm:

- Người lao động (NLĐ) được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 đáp ứng các điều kiện:

+ Có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty;

+ Đang làm việc tại thời điểm cổ phần hóa, công ty đã tìm mọi biện pháp nhưng không bố trí được việc làm hoặc NLĐ không có việc làm (đang chờ việc), tại thời điểm cổ phần hóa, công ty không bố trí được việc làm.

- NLĐ được tuyển dụng lần cuối cùng từ ngày 21/4/1998 trở về sau đáp ứng các điều kiện: 

+ Có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty;

+ Tại thời điểm cổ phần hóa, công ty đã tìm mọi biện pháp nhưng không bố trí được việc làm.

Thông tư 154/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 28/12/2016 và thay thế Thông tư 50/2012/TT-BQP .

3. Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 14/10/2016.

4. Công văn 2334/BXD-QLN về đẩy mạnh việc phát triển nhà ở cho công nhân do Bộ Xây dựng ban hành ngày 21/10/2016.

II. Lĩnh vực thuế - phí

1. Hướng dẫn trích khấu hao đối với TSCĐ là nhà hỗn hợp


Theo Thông tư 147/2016/TT-BTC , tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê thì được xử lý như sau:

- Doanh nghiệp phải xác định, tách riêng phần tài sản (diện tích) tài sản để bán, để cho thuê; và

- Không hạch toán là TSCĐ và không trích khấu hao đối với phần tài sản, diện tích để bán, để cho thuê.

Trường hợp không xác định, tách riêng được phần tài sản, diện tích để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không được hạch toán toàn bộ tài sản là TSCĐ và không được trích khấu hao.

Thông tư 147/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 28/11/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

2. Thông tư 156/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

3. Quyết định 2280/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài Chính có hiệu lực từ ngày 21/10/2016.

4. Công văn 4915/TCT-DNL hướng dẫn thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành ngày 24/10/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,528

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn