Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non

Ngày 15/07/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non.

Ms. Mỹ Trang
Ms. Mỹ Trang

Ngày 15/07/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non.

Theo đó, đối tượng được chi hỗ trợ ăn trưa là trẻ em trong độ tuổi năm tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non: có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nư­ớc.

Mức hỗ trợ là 120.000 đồng/tháng/cháu, hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Việc chi hỗ trợ này được thực hiện 2 lần trong năm: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11; lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/08/2011.

6,375

Xem nhiều nhất

Tin mới
Các tin khác