Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Nhiệm vụ của thành viên Mạng lưới quỹ gen quốc gia

30/09/2016 14:39 PM

Ngày 01/9/2016, Bộ KH&CN ban hành Thông tư 17/2016/TT-BKHCN về thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nguyễn Thúy

Theo đó, Mạng lưới quỹ gen quốc gia là mạng liên kết các tổ chức chủ trì đã thực hiện thành công và lưu giữ nguồn gen (kết quả nhiệm vụ quỹ gen có sử dụng ngân sách nhà nước), nơi các thành viên có nhiệm vụ:

- Điều tra, thu thập nguồn gen phù hợp lĩnh vực chuyên môn;

- Đề xuất với cơ quan chủ quản việc điều chỉnh Danh mục bảo tồn hằng năm và nhiệm vụ thường xuyên để lưu giữ an toàn nguồn gen;

- Sử dụng, trao đổi, cung cấp kết quả của nhiệm vụ quỹ gen cho tổ chức, cá nhân khác và hưởng lợi ích từ hoạt động này;

- Lưu giữ an toàn các nguồn gen, cơ sở dữ liệu về nguồn gen;

- Báo cáo hằng năm với Bộ KH&CN, cơ quan cấp trên trực tiếp về hoạt động tiếp cận, bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen, cơ sở dữ liệu quỹ gen thuộc lĩnh vực được giao và chia sẻ lợi ích từ sử dụng nguồn gen đó.

Thông tư 17/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/10/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,198

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:06 | 27/01/2021 Nghị định 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
  • 12:30 | 27/01/2021 Quyết định 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.
  • 08:33 | 27/01/2021 Quyết định 03/2021/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.
  • 08:22 | 27/01/2021 Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.
  • 07:00 | 27/01/2021 Thông tư 06/2021/TT-BCA ngày 23/01/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip.
  • 16:55 | 26/01/2021 Quyết định 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi.
  • 16:37 | 26/01/2021 Quyết định 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.
  • 10:00 | 26/01/2021 Thông tư 42/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
  • 09:50 | 26/01/2021 Quyết định 120/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả".
  • 09:30 | 26/01/2021 Nghị quyết 1177/NQ-UBTVQH14 bana hành Quy định về tổ chức đoàn của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH, VPQH và Đoàn ĐBQH viếng người từ trần.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn