Đảm bảo đủ máy vi tính cho năm học mới

24/09/2016 09:52 AM

Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 4622/BGDĐT-CNTT hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) cho năm học 2016-2017.

Ms. Minh Nguyệt

Theo đó, khi đầu tư hạ tầng CNTT trong trường cần đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đảm bảo tính sư phạm, có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền với nhiệm vụ cụ thể:

- Nhà trường phải hoàn thành nối cáp quang Internet, khuyến khích sử dụng đồng thời của nhiều nhà mạng khác nhau để đảm bảo chất lượng và sự ổn định của dịch vụ Internet;

- Mỗi trường trang bị ít nhất 02 bộ máy tính, 01 máy in và 01 webcam, mỗi tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng riêng;

- Đảm bảo đủ máy tính phục vụ dạy – học môn Tin học, trong đó tiểu học đạt tỷ lệ 24 học sinh/01 máy tính, THCS đạt 16 học sinh/01 máy, THPT đạt 12 học sinh/01 máy;

- Các phòng máy tính phục vụ dạy học phải được nối mạng Internet;

- Triển khai biện pháp an toàn, an ninh với hệ thống CNTT.

Công văn 4622/BGDĐT-CNTT được ban hành ngày 20/9/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,665

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 25/09/2021 Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  • 08:08 | 25/09/2021 Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn