Hướng dẫn điều chỉnh chức danh nghề, công việc trên sổ BHXH

20/09/2016 10:24 AM

Công văn 3449/BHXH-CSXH về việc giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (NNĐHNH) và đặc biệt NNĐHNH được ban hành ngày 08/9/2016.

Hoàng Hiệp

Theo đó, BHXH tỉnh thực hiện điều chỉnh chức danh nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH  trên sổ BHXH khi:

- Người lao động thuộc đối tượng đang làm việc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng chế độ hưu trí; và

- Có văn bản đồng ý cho điều chỉnh chức danh nghề, công việc của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Việc điều chỉnh thông tin chức danh nghề, công việc trên sổ BHXH sẽ là cơ sở để giải quyết chế độ hưu trí hoặc điều chỉnh mức lương hưu.

Trường hợp đã hưởng chế độ hưu trí thì căn cứ hồ sơ theo quy định, BHXH tỉnh nơi quản lý, chi trả lương hưu tiến hành điều chỉnh mức hưởng chế độ hưu trí từ thời điểm hưởng lương hưu và tiền truy lĩnh (nếu có).

Ngoài ra, Công văn 3449/BHXH-CSXH cũng hướng dẫn xử lý trường hợp chưa có ý kiến của Bộ mà người lao động hoặc người sử dụng lao động đề nghị điều chỉnh chức danh nghề, công việc.

Chia sẻ bài viết lên facebook 7,127

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 18:00 | 11/11/2019 Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
  • 18:00 | 11/11/2019 Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020.
  • 16:00 | 11/11/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh có hiệu lực thi hành.
  • 13:30 | 11/11/2019 Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu có hiệu lực thi hành từ 23/12/2019.
  • 13:30 | 11/11/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 44/2019/TT-BGTVT quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT có hiệu lực thi hành.
  • 13:30 | 11/11/2019 Thông tư 43/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2017/TT-BGTVT về điều kiện để thuyền viên nước làm việc trên tàu biển Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/8/2020.
  • 13:30 | 11/11/2019 Quyết định 1553/QĐ-TTg ngày 08/11/2019 Phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.
  • 08:53 | 11/11/2019 Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ có hiệu lực từ 18/12/2019.
  • 13:55 | 09/11/2019 Ngày 04/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.
  • 09:00 | 09/11/2019 Thông tư 21/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc có hiệu lực từ 23/12/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn