Hướng dẫn điều chỉnh chức danh nghề, công việc trên sổ BHXH

20/09/2016 10:24 AM

Công văn 3449/BHXH-CSXH về việc giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (NNĐHNH) và đặc biệt NNĐHNH được ban hành ngày 08/9/2016.

Hoàng Hiệp

Theo đó, BHXH tỉnh thực hiện điều chỉnh chức danh nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH  trên sổ BHXH khi:

- Người lao động thuộc đối tượng đang làm việc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng chế độ hưu trí; và

- Có văn bản đồng ý cho điều chỉnh chức danh nghề, công việc của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Việc điều chỉnh thông tin chức danh nghề, công việc trên sổ BHXH sẽ là cơ sở để giải quyết chế độ hưu trí hoặc điều chỉnh mức lương hưu.

Trường hợp đã hưởng chế độ hưu trí thì căn cứ hồ sơ theo quy định, BHXH tỉnh nơi quản lý, chi trả lương hưu tiến hành điều chỉnh mức hưởng chế độ hưu trí từ thời điểm hưởng lương hưu và tiền truy lĩnh (nếu có).

Ngoài ra, Công văn 3449/BHXH-CSXH cũng hướng dẫn xử lý trường hợp chưa có ý kiến của Bộ mà người lao động hoặc người sử dụng lao động đề nghị điều chỉnh chức danh nghề, công việc.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,258

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 25/09/2021 Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  • 08:08 | 25/09/2021 Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn