Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Chính phủ họp bàn Luật sửa đổi các Luật về đầu tư kinh doanh

07/09/2016 17:06 PM

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.

Hoàng Hiệp

Theo đó, quyết nghị một số nội dung liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư kinh doanh như sau:

- Chính phủ thống nhất với mục tiêu xây dựng và phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ và các cơ quan có trách nhiệm tiếp tục:

+ Rà soát tổng thể, thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính khả thi, giải quyết thực chất những vướng mắc, rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh;

+ Đánh giá, giải trình sự cần thiết của các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện làm cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

- Bộ Tư pháp khẩn trương thẩm định dự án Luật để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉnh lý và báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/9/2016 và xin ý kiến thành viên Chính phủ theo quy định.

Nghị quyết 76/NQ-CP ban hành ngày 03/9/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,670

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 04/12/2020 Công văn 188/TANDTC-PC ngày 03/12/2020 của TANDTC về việc triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 09:10 | 04/12/2020 Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
  • 09:00 | 04/12/2020 Thông tư 95/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
  • 08:00 | 04/12/2020 Thông tư 30/2020/TT-BCT ngày 26/11/2020 hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại.
  • 07:30 | 04/12/2020 Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế.
  • 07:10 | 04/12/2020 Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
  • 16:30 | 03/12/2020 Thông tư 6/2020/TT-BNV ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
  • 15:30 | 03/12/2020 Quyết định 1975/QĐ-TTg ngày 02/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 81-KL/TW ngày 29/07/2020 về “Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”.
  • 14:30 | 03/12/2020 Quyết định 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”.
  • 09:20 | 03/12/2020 Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn