App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

Chính phủ họp bàn Luật sửa đổi các Luật về đầu tư kinh doanh

07/09/2016 17:06 PM

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.

Hoàng Hiệp

Theo đó, quyết nghị một số nội dung liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư kinh doanh như sau:

- Chính phủ thống nhất với mục tiêu xây dựng và phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ và các cơ quan có trách nhiệm tiếp tục:

+ Rà soát tổng thể, thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính khả thi, giải quyết thực chất những vướng mắc, rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh;

+ Đánh giá, giải trình sự cần thiết của các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện làm cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

- Bộ Tư pháp khẩn trương thẩm định dự án Luật để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉnh lý và báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/9/2016 và xin ý kiến thành viên Chính phủ theo quy định.

Nghị quyết 76/NQ-CP ban hành ngày 03/9/2016.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,581

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:10 | 18/02/2020 Từ 05/3/2020, Thông tư 04/2020/TT-BCT về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP có hiệu lực thi hành.
  • 08:44 | 18/02/2020 Quyết định 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII).
  • 08:40 | 18/02/2020 Thông tư 22/2019/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng có hiệu lực từ 01/7/2020.
  • 11:50 | 17/02/2020 Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 15/12/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
  • 07:45 | 15/02/2020 Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 14/02/2020 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2020.
  • 14:30 | 14/02/2020 Từ 16/3/2020, Thông tư 03/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 11/2018/TT-BYT quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc có hiệu lực thi hành.
  • 10:55 | 13/02/2020 Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ 31/3/2020.
  • 17:29 | 12/02/2020 Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương có hiệu lực từ 22/3/2020.
  • 13:50 | 12/02/2020 Từ 01/7/2020, Thông tư 92/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh có hiệu lực thi hành.
  • 11:55 | 12/02/2020 Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2005/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2005/NĐ-CP có hiệu lực từ 26/3/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn