Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Tăng mức chi trong công tác điều tra tội phạm

17/11/2011 09:34 AM

Ngày 7/11/2011, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 148/2011/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí NSNN đảm bảo cho công tác điều tra tội phạm.

Ms. Minh Nguyệt

Theo đó, người làm chứng, người bị hại, người liên quan được ngành Kiểm sát mời hoặc triệu tập đến địa điểm nội thành của Thành phố trực thuộc TW thì mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 150.000 đồng/ngày/người; nội thành, nội thị của Thành phố thuộc tỉnh; các huyện, thị xã thuộc tỉnh là 100.000 đồng; trong khi Thông tư 02/2008/TT-BTC hiện áp dụng quy định tối đa không quá 50.000 đồng.

Về chi bồi dưỡng cho các lực lượng hỗ trợ khi thực hiện các công việc theo yêu cầu của VKSND các cấp, của Cục Điều tra VKSNDTC, mức chi tối đa không quá 100.000 đồng/người/ngày.

Khi giá cả biến động, căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế, Viện trưởng VKSNDTC quy định mức chi cụ thể nhưng không vượt quá 20% mức chi tối đa quy định tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,345

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn