Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trong tháng 11, 12 hàng năm

29/08/2016 08:42 AM

Theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được thực hiện từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12 hàng năm.

Ngọc Liêu

Ngoài ra, Thông tư liên tịch này còn quy định nhiều nội dung quan trọng khác. Như là quy định về:

- Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: Thành phần, nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ của Hội đồng, nhiệm vụ của thành viên.

- Nội dung khám sức khỏe: Khám về thể lực, khám lâm sàng các chuyên khoa, xét nghiệm cận lâm sàng.

- Quy trình khám sức khỏe: Lập danh sách, thông báo thời gian, địa điểm, tổ chức khám sức khỏe, hoàn chỉnh phiếu khám sức khỏe, tổng hợp, báo cáo kết quả khám sức khỏe.

- Tổ chức các phòng khám sức khỏe: Nguyên tắc tổ chức, số lượng phòng khám, trang thiết bị, dụng cụ y tế tối thiểu…

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/8/2016 và bãi bỏ Thông tư liên tịch 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17/10/2011.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,608

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn