Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trong tháng 11, 12 hàng năm

29/08/2016 08:42 AM

Theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được thực hiện từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12 hàng năm.

Ngọc Liêu

Ngoài ra, Thông tư liên tịch này còn quy định nhiều nội dung quan trọng khác. Như là quy định về:

- Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: Thành phần, nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ của Hội đồng, nhiệm vụ của thành viên.

- Nội dung khám sức khỏe: Khám về thể lực, khám lâm sàng các chuyên khoa, xét nghiệm cận lâm sàng.

- Quy trình khám sức khỏe: Lập danh sách, thông báo thời gian, địa điểm, tổ chức khám sức khỏe, hoàn chỉnh phiếu khám sức khỏe, tổng hợp, báo cáo kết quả khám sức khỏe.

- Tổ chức các phòng khám sức khỏe: Nguyên tắc tổ chức, số lượng phòng khám, trang thiết bị, dụng cụ y tế tối thiểu…

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/8/2016 và bãi bỏ Thông tư liên tịch 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17/10/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,454

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 25/05/2022 Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở do Bộ Chính trị ban hành
  • 10:00 | 25/05/2022 Thông tư 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
  • 17:00 | 24/05/2022 Quyết định 1341/QĐ-BYT ngày 24/5/2022 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 17:00 | 24/05/2022 Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  • 09:30 | 24/05/2022 Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  • 09:00 | 24/05/2022 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
  • 07:30 | 23/05/2022 Nghị định 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
  • 07:00 | 23/05/2022 Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
  • 07:30 | 21/05/2022 Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  • 07:30 | 20/05/2022 Quyết định 1294/QĐ-BYT ngày 19/5/2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn