Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trong tháng 11, 12 hàng năm

29/08/2016 08:42 AM

Theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được thực hiện từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12 hàng năm.

Ngọc Liêu

Ngoài ra, Thông tư liên tịch này còn quy định nhiều nội dung quan trọng khác. Như là quy định về:

- Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: Thành phần, nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ của Hội đồng, nhiệm vụ của thành viên.

- Nội dung khám sức khỏe: Khám về thể lực, khám lâm sàng các chuyên khoa, xét nghiệm cận lâm sàng.

- Quy trình khám sức khỏe: Lập danh sách, thông báo thời gian, địa điểm, tổ chức khám sức khỏe, hoàn chỉnh phiếu khám sức khỏe, tổng hợp, báo cáo kết quả khám sức khỏe.

- Tổ chức các phòng khám sức khỏe: Nguyên tắc tổ chức, số lượng phòng khám, trang thiết bị, dụng cụ y tế tối thiểu…

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/8/2016 và bãi bỏ Thông tư liên tịch 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17/10/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,936

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn