Hỗ trợ học sinh tại các thôn đặc biệt khó khăn

25/08/2016 16:00 PM

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/9/2016) về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK).

Lê Hương

Theo đó, học sinh tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS) để được hưởng chính sách hỗ trợ phải thỏa một trong các điều kiện:

- Học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú.

- Học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu tại xã, thôn ĐBKK đang học tại trường TH, THCS thuộc xã khu vực III, thôn ĐBKK vùng dân tộc và miền núi; xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

- Học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu tại xã khu vực III, thôn ĐBKK vùng dân tộc và miền núi đang học tại trường TH, THCS thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi; nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn.

Xem chi tiết về quy định nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1 của Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,983

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:15 | 24/08/2019 Ngày 21/8/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 1048/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
  • 07:50 | 24/08/2019 Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.
  • 15:45 | 23/08/2019 Quy định 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.
  • 14:50 | 23/08/2019 Thông tư 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng.
  • 13:50 | 23/08/2019 Từ 01/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành.
  • 07:20 | 23/08/2019 Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.
  • 15:05 | 21/08/2019 Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  • 15:00 | 21/08/2019 Công văn 3000/BHXH-TTKT ngày 16/8/2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 08:20 | 21/08/2019 Thông tư 10/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2016/TT-NHNN về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng có hiệu lực từ 15/9/2019.
  • 07:50 | 21/08/2019 Quyết định 2314/QĐ-BCT ngày 31/7/2019 ban hành phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 và định hướng đến 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn