Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận an toàn sinh học

19/08/2016 14:38 PM

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

Phương Uyên

Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận an toàn sinh học gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

- Bản kê khai nhân sự kèm theo hồ sơ cá nhân của nhân viên;

- Bản kê khai trang thiết bị, sơ đồ mặt bằng của cơ sở xét nghiệm;

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng minh việc thành lập và hoạt động của cơ sở xét nghiệm;

- Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý hoặc hồ sơ trang thiết bị xử lý nước thải;

- Báo cáo bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị xét nghiệm đối với cơ sở đang hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực;

- Bản thiết kế kèm theo bản mô tả quy cách chất lượng của vật liệu đối với từng loại thiết bị sử dụng trong hệ thống thông khí;

- Phương án phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn sinh học.

Nghị định 103/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị định 92/2010/NĐ-CP .

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,523

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:00 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật số 55/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn